*رمــــــــــــــــالی ( مســـــتند شـــــوک)*

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
*رمــــــــــــــــالی ( مســـــتند شـــــوک)*

بسم الله الرحمن الرحیم


بخش اول قسمت اول


امام زمان علیه السلام«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم »در حوادثی که پیش می آید، به کسانی مراجعه کنید که حدیث ما را نقل می کنند، بدرستیکه آنها حجت من برشما و من حجت خداوند بر آنها هستم.


بخش دوم قسمت اول

بخش اول قسمت دوم


[="DarkGreen"]

حجت الاسلام مهندسی استاد عرفان حوزه علمیه قم معتقد است که نفس مرتاض به وسیله ریاضت ها قوت پیدا می کند و در نتیجه دست به کارهای عجیب و غریب می زند، این قوت پیدا کردن نفًس، غیر از کامل شدن انسان است.

بخش دوم قسمت دوم

[/]