رعایت نکردن اعراب در نماز

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رعایت نکردن اعراب در نماز

باسلام
برای نماز صبح به مسجد دورتر می روم ولی متوجه شدم که روحانی در تلفظ و خواندن سوره حمد آنجا که باید بگوید غَیر المغضوب علیهم .. ایشان می گویند غِیر المغضوب علیهم
خواستم بدانم رعایت نکردن اعراب روی غیر و تغییر آن به غِیر باعث تغییر معنی آن می شود؟ باعث بطلان نماز نمی شود !

تکفیف نمازهای گذشته مامومین که به ایشان اقتدا کردن.. مامومی که می داند و مامومی که این موضوع را نمی داند چیست ؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد نور

صبح_صادق;953853 نوشت:
باسلام
برای نماز صبح به مسجد دورتر می روم ولی متوجه شدم که روحانی در تلفظ و خواندن سوره حمد آنجا که باید بگوید غَیر المغضوب علیهم .. ایشان می گویند غِیر المغضوب علیهم
خواستم بدانم رعایت نکردن اعراب روی غیر و تغییر آن به غِیر باعث تغییر معنی آن می شود؟ باعث بطلان نماز نمی شود !

تکفیف نمازهای گذشته مامومین که به ایشان اقتدا کردن.. مامومی که می داند و مامومی که این موضوع را نمی داند چیست ؟

با سلام و احترام

در فرض سوال نماز باطل است و نمی توانید اقتدا نمایید اما نمازهای گذشته که نمی دانستید صحیح است و مامومی که نداند و اقتدا کند هم نمازش صحيح است.

موفق و مويد باشید

موضوع قفل شده است