رطوبت پس از استبراء

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رطوبت پس از استبراء

آیا بعد از استبرا بولی در مجرا میماند که با عطسه کردن خارج شود یا رطوبت دیگری است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Abolfazlll;946392 نوشت:
آیا بعد از استبرا بولی در مجرا میماند که با عطسه کردن خارج شود یا رطوبت دیگری است؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

رطوبت هایی که بعد از استبرا خارج می شود، و نمی دانید بول است یا نه، پاک محسوب می شود.

پی نوشت:
رساله 13 مرجع، احکام تخلی،استبرا

موضوع قفل شده است