رطوبت دست نجس

تب‌های اولیه

14 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رطوبت دست نجس

اگرصورت نجس باشد وعین نجاست زوال یافته با رطوبت دست اصابت کند واین دست بارطوبت جدیدی به دست چپ برخوردکند ودست چپ باتری به حوله وازحوله به کاسه دستشویی خیس حوله ودستشویی متنجس دوم محسوب می شوند یا سوم توضیح دهید

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد سجاد

سلام علیکم 

تشکر از سؤال شما 

در فرض سؤال حوله، متنجس سوم است و کاسه دستشویی اگر با همان رطوبت حوله، متنجس شده باشد متنجس سوم محسوب می شود.

موفق باشید 

 

آیا رطوبت ازمتنجس دوم باید خشک شود تابه متنجس سوم برسد یابه عکس اگرمتنجس دوم تروسومی خشک است تفاوتی داردبه فتوای آقای سیستانی

باتوجه به مطلبی که گفتید اگررطوبت حوله با رطوبت ظرف شویی تماس داشت ظرف شویی متنجس چهارم است

اگر رطوبت از متنجس دوم ، خشک نشود متنجس بعدی که با همان رطوبت نجس شده ، متنجس دوم خواهد بود نه سوم.

 

انتقال رطوبت حوله به ظرفشویی موجب می شود که ظرفشویی همان متنجس سوم باشد.

طبق نظر حضرت آیت الله سیستانی متنجس سوم نجس است اما نجس کننده نیست.

موفق باشید 

 

پی نوشت: 

حضرت آیت الله سیستانی: منهاج الصالحین، ج ۱، م ۴۱۵، م کارم، العروه الوثقی، ج ۱، فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، م ۱۱، ص ۷۶

1-اگرحوله خیس وظرف شویی هم خیس باشد ورطوبت مسریه است بنابراین ظرف شویی همان متنجس سوم است؟

2-اگررطوبت ظرف شویی خشک شد وبارطوبت جدیدی به نقطه ای سرایت کرد دوباره همان متنجس سوم است؟

شما ازیک طرف نوشتید

در فرض سؤال حوله، متنجس سوم است و کاسه دستشویی اگر با همان رطوبت حوله، متنجس شده باشد متنجس سوم محسوب می شود.

ازطرف دیگر پیام دادید

اگر رطوبت از متنجس دوم ، خشک نشود متنجس بعدی که با همان رطوبت نجس شده ، متنجس دوم خواهد بود نه سوم.

من نوشته بودم تری دست چپ به حوله خشک چرادوگونه پاسخ دادید؟

 

شما ازیک طرف نوشتید

در فرض سؤال حوله، متنجس سوم است و کاسه دستشویی اگر با همان رطوبت حوله، متنجس شده باشد متنجس سوم محسوب می شود.

ازطرف دیگر پیام دادید

اگر رطوبت از متنجس دوم ، خشک نشود متنجس بعدی که با همان رطوبت نجس شده ، متنجس دوم خواهد بود نه سوم.

من نوشته بودم تری دست چپ به حوله خشک چرادوگونه پاسخ دادید؟

 

جناب استاد سجاد شما به اندازه دوروز حوزه هم سواد ندارید بااستفتاء در دفترمقام معظم رهبری وآقای سیستانی متوجه شدم دست چپ متنجس سوم است چون بارطوبت جدید به حوله برخوردکرد

سلام

دست چپ،حوله و دستشویی همگی متنجس سوم هستند.جناب کارشناس هم همین رو فرمودند

.چون شما نوشتید دست چپ با رطوبت جدیدی  به دست راست برخورد کرده و" این دست با تری"...که از جملتون برمیاد که دست چپ با همون رطوبت به حوله و دستشویی برخورد کرده.

 

با سلام و احترام خدمت سرکار خانم یکی دیگه. 

ضمن تشکر از شما بیان می شود که جوابی که از دفتر مقام معظم رهبری به این کاربر داده شده عبارت زیر است: 

در فرض سوال دست چپ متنجس سوم است که چیزی را نجس نمی کند به طور کلی چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آن ها تر باشد، آن چیز پاک را نجس می کند، و باز این چیزی که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکی برخورد نماید، بنا بر احتیاط واجب آن را نجس می کند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با ملاقات خود نجس نمی کند.

و همان طور که قبلا هم تأیید کردید در فرضی که دست چپ با تری خود به حوله و سپس با همان رطوبت به دستشویی تماس پیدا کرده همه این اشیاء متنجس سوم هستند اما چون سؤال از حوله و دستشویی بوده در پاسخ به دست چپ اشاره نشده است از این رو دو پاسخ با هم منافاتی ندارند.

موفق باشید  

من یکی دیگه نیستم صادقیه هستم .اصولا سامانه خود راباید طوری طراحی کنید که افراد دیگر به حریم شخصی کاربران تجاوز نکنند .سایت قدیم بهتربود که می شد کاربران رادرلیست سیاه قرارداد .چندوقت است مرامنتظر گذاشتید حالا جواب یکی دیگه رامی دهیدآن هم باسوال من.