رد مال حرام

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
رد مال حرام

با سلام 

چنانچه مالی مثلا 1000000تومان از راه نادرست ( مثلا بیت المال و اموال دولتی) کسب شده و در اموال انسان مخلوط شود ، با توجه به تورم و رشد پول و سایر مسائل اقتصادی ، شرعا چگونه میتوان مال را پاک نمود و آیا رد اصل مال به خزانه بیت المال کافی است و اگر پول یکجا قابل برگشت نباشد ، چگونه ذمه انسان بری می گردد ؟؟

ممنون ...

خواهشا پاسخ واضخ و ملموس و قابل عمل باشد ...

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام 

چنانچه مالی مثلا 1/000/000تومان از راه نادرست ( مثلا بیت المال و اموال دولتی) کسب شده و در اموال انسان مخلوط شود ، با توجه به تورم و رشد پول و سایر مسائل اقتصادی ، شرعا چگونه میتوان مال را پاک نمود و آیا رد اصل مال به خزانه بیت المال کافی است و اگر پول یکجا قابل برگشت نباشد ، چگونه ذمه انسان بری می گردد ؟؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما

 طبق نظر مشهور مراجع (بنابر فتوا یا احتیاط ) برای پرداخت بدهی که مدت زمان بر آن گذشته و ارزش پول تغییر کرده است باید با طلبکار بر مبلغی توافق کنند که رضایت طرفین جلب شود اگر از بیت المال است و امکان رضایت گرفتن نیست احتیاط این است که به قیمت روز بدهی را برگرداند و اگر یکباره نمی تواند پرداخت کند می تواند در چند مرحله بدهی را برگرداند تا دین از عهده او برداشته شود

 این پول اگر از بودجه اداره و ارگان خاصی هست باید به همان ارگان برگردانده شود

لطفا نام مرجع تقلید خود را در سوال ذکر نمایید تا پاسخ طبق نظر ایشان ذکر گردد