راهکارهای تثبیت آموزه های دینی در کودکان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
راهکارهای تثبیت آموزه های دینی در کودکان

[=&quot]برای تثبیت آموزه های دینی در کودکان از چه را هکارهایی می توان استفاده کرد؟[/]

[=&quot]برخی والدین شکایت می کنند که تا فرزندانشان کودک هستند، به مسائل دینی توجه دارند؛ اما وقتی سنشان بالا تر می رود، آموزه های دینی و عمل به آن ها در ایشان کم رنگ می شود. برای تثبیت آموزه های دینی در کودکان باید به این مسائل توجه شود:[/]
[=&quot]تداوم والدین:[/][=&quot]
[/]
[=&quot]تداوم والدین در مسائل دینی و عبادت ها ( نماز به موقع ، نماز با کیفیت، روزه، توجه به حلال و حرام، نگاه، سخن و...) عامل موثری در تثبیت آموزه های دینی در کودک است. بی توجهی مادر به نماز در ایام عذر شرعی و پدر و مادر به روزه هنگام مسافرت و مثال هایی از این قبیل مانعی در راه تثبیت آموزه هاست. زیرا کودک قدرت تجزیه وتحلیل این مسائل را ندارد و ممکن است است بر بی توجهی و بی قیدی پدر و مادر حمل کند.[/]
[=&quot]اگر کودک در سنی است که می توان او را توجیه و مسائل را برایش تبیین کرد، اشکالی ندارد؛ اما در غیر این صورت، باید به این نکته توجه داشت.[/]
[=&quot]تهیه امکانات:[/][=&quot]
[/]
[=&quot]امکانات جذاب چون سجاده ای زیبا، تسبیح، عطر، چادر و مقنعه ( البته برای دختر خانم ها) ، قبله نما( برای آقا پسرها) و... ،امکان وضوی راحت با آب گرم در زمستان در دستشویی تمیز، با نور کافی و بدون وسایل اضافی، عامل موثری در تثبیت آموزه های دینی است.[/]
[=&quot]تمرین:[/][=&quot]
[/]
[=&quot]امروزه تمرین در حرفه فن، صنعت، هنر ، ورزش و ... جایگاه بسیار مهمی دارد و عبادت و ارزش های دینی هم از این مقوله مستثنی نیست. [/]
[=&quot]قرار دادن دختر کوچک برای نماز کنار مادر ( گرچه به شکل تقلید) ، بیدار کردن کودک در سحر ماه مبارک رمضان( گر چه روزه نگیرد یا ساعاتی از روز را روزه بگیرد)، کمک به ناتوانان و نابینایان در رد شدن از خیابان با مشارکت فرزند، اعطای صدقات و کمک های مالی به نیازمندان از طریق و با دست کودکان و ... نمونه هایی از راههای تمرین ارزش های دینی است.[/]
[=&quot]حضور در محافل مذهبی:[/][=&quot]
[/]
[=&quot]حضور در محافل مذهبی در ماه مبارک رمضان، ایام محرم و صفر، دعای کمیل، دعای ندبه و ... سبب تثبیت آموزه های دینی می شود.[/]
ü[=&quot]ارتباط با خانواده های مذهبی:[/][=&quot] امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر نخعی می فرماید: [/]
[=&quot]"ای مالک با خانواده های خوب، شریف، با سابقه های درخشان، جنگ آوران و بخشندگان رابطه داشته باش." [/]
[=&quot]ارتباط با خانواده های خوب و متدین سبب تاثیر پذیری کودک از همسالان می شود.[/]
[=&quot]الگو دهی مناسب:[/][=&quot]
[/]
[=&quot]الگوهای خوب و با دیانت می توانند سبب تثبیت آموزه های دینی در کودکان شوند؛ پس والدین باید از همان دوران کودکی ، زمینه های مناسبی را برای پذیرش الگوهای خوب فراهم آورند.[/]
[=&quot]برخورد دوگانه والدین با الگوها ( اظهار ارادت به الگوهای غربی و بی توجهی به الگوهای علمی وفرهنگی و معنوی ) باعث می شود که کودک احساس کند، الگوهای مناسب ، آنان هستند و در آینده هم سراغ ایشان برود.[/]
[=&quot]
[/][=&quot][/]

[=&quot]تشویق و تحسین[/][=&quot]:
[/]
[=&quot]تشویق معجزه می کند. اگر فرزند شما در مسیر عبادت و اعمال مذهبی حرکت کرد، او را تحسین کنید؛ البته باید توجه داشته باشید که تشویق در مسائل عبادی حالت مزد و پاداش به خود نگیرد؛ پس بهتر است تشویق های شما اعم از مادی و معنوی ( بوسیدن، نوازش، توجه، نگاه محبت آمیز و...) باشد و تشویق های مادی، به صورت نامنظم صورت پذیرد.[/]
[=&quot]تشویق منظم مادی برای عبادت کودکان ، سبب تاجرانه شدن عبادت آنان می شود. در صورتیکه مطلوب، عبادت آزادگان است.[/]
[=&quot]امام علی (ع) فرمود: همانا عبادت گروهی که خدا را به امید پاداش پرستیدند، عبادت تاجران است... و گروهی که برای سپاسگزاری پرستیدند، عبادت آزادگان است.[/]

موضوع قفل شده است