راههای مصرف خمس...

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
راههای مصرف خمس...

به نام خدا و سلام.
روزه . نمازاتون قبول حق!
میخواستم بپرسم خمس در چه راههایی مصرف میشه؟
ممنون

با سلام

موارد مصرف خمس در آيه 41 سوره انفال آمده است. «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى والمساكين و ابن السبيل...؛
در اين آيه شريفه خمس به شش قسمت تقسيم شده سهمى براى خداوند و سهمى براى پيامبر و سهمى براى ذوالقربى و نزديكان پيامبر كه مراد ائمه طاهرين هستند و سهمى براى يتيمان از سادات و سهمى براى مسكينان از سادات و سهمى براى در راه ماندگان از سادات. سه سهم اول سهم امام ناميده مى‏شود چرا كه سهم خداوند و پيامبر به امام داده مى‏شود و سه سهم دوم كه مخصوص سادات است سهم سادات ناميده مى‏شود. پس مى‏شود گفت خمس به دو قسمت تقسيم مى‏شود سهم امام و سهم سادات. همچنين در روايات فراوانى موارد مصرف خمس آمده است، بنا براين توجه داشته باشيم كه مصرف خمس فقط فقراى سادات هستند نه تمام فقرا و اگر خمس اموالى كه به آنـهـا خـمس تعلق گرفته از احتياجات سادات زيادتر باشد , مازاد آن را- طبق دستورى كه به ما رسيده است - بايد به بيت المال مسلمانان ريخت كه در راه مصالح عمومى مصرف گردد . همچنان كه اگر احتياجات فقراى سادات از ميزان خمس زيادتر باشد بايد از بيت المال كمبود آن را تأمين نمود.پس نيمى از خمس جهت اداره امور سادات تعيين شده است و نيم ديگر نيز مربوط به امام‏معصوم(ع) است و اين اموال ملك شخص امام(ع) نيست بلكه مربوط به خدمات دينى به جامعه اسلامى است. در زمان غيبت كبرى اين سهم در اختيار نواب عام آن حضرت - كه مراجع تقليد و فقهاى عظام هستند - قرار مى‏گيرد تا در مصارف اسلام و مسلمين خرج شود .البته طبق نظر اکثر فقها کل مبلغ حمس باید به دست مرجع تقلید داده شود تا وی هم سهم سادات وهم سهم امام را در جای خود به مصرف برساند.


تحریر الوسیله /ج1 /کتاب الخمس /القول فی قسمته و مستحقیه

موضوع قفل شده است