راهنمایی برای محاسبه‌ی کفاره

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
راهنمایی برای محاسبه‌ی کفاره

سلام

از٩سالگی خانواده به من اجازه روزه گرفتن نمیدادن به دلیل لاغروضعیف بودنم

سالهای بعد(دقیق یادم نمیادازچندسالگی)روزه میگرفتم ولی دست پاشکسته که آمارش هم دستم نیست

ولی از13سالگی سفت وسخت گرفتم وازسال های بعدش رجب وشعبان روهم به نیت روزه های قضایم میگرفتم

تازمانی که درسن19سالگی باردارو20و21سالگی هم شیرمیدادم روزه نگرفتم وقضاهم نکردم

درسن24سالگی مجدادباردارو25تا26سالگی شیرمیدادم که اوناروهم روزه نگرفتم وقضاهم نکردم

الان دوساله که٧روزقبل ازپایان شعبان وصل میکنم به رمضان وکامل میگیرم به نیت روزه های قضا

امکان راهنمایی برای محاسبه کفاره وجودداره؟

الان میخوام بدونم چقدرکفاره بایدبدم وچقدربایدروزه قضاکنم؟

همسرم بایدکفاره روزه هایی که بخاطربارداری وشیردهی نگرفتم روپرداخت کنه یاخودم؟

خودم شاغل نیستم ولی ازفروش داروهای, سنتی یک درامدخیلی کمی درحدماهامه 10هزارتا25هزارتومن دارم که بابت قرض هام صرف می شود

مقلدآیة الله مکارم شیرازی هستم

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

رسانه;1022938 نوشت:
سلام

از٩سالگی خانواده به من اجازه روزه گرفتن نمیدادن به دلیل لاغروضعیف بودنم

سالهای بعد(دقیق یادم نمیادازچندسالگی)روزه میگرفتم ولی دست پاشکسته که آمارش هم دستم نیست

ولی از13سالگی سفت وسخت گرفتم وازسال های بعدش رجب وشعبان روهم به نیت روزه های قضایم میگرفتم

تازمانی که درسن19سالگی باردارو20و21سالگی هم شیرمیدادم روزه نگرفتم وقضاهم نکردم

درسن24سالگی مجدادباردارو25تا26سالگی شیرمیدادم که اوناروهم روزه نگرفتم وقضاهم نکردم

الان دوساله که٧روزقبل ازپایان شعبان وصل میکنم به رمضان وکامل میگیرم به نیت روزه های قضا

امکان راهنمایی برای محاسبه کفاره وجودداره؟

الان میخوام بدونم چقدرکفاره بایدبدم وچقدربایدروزه قضاکنم؟

همسرم بایدکفاره روزه هایی که بخاطربارداری وشیردهی نگرفتم روپرداخت کنه یاخودم؟

خودم شاغل نیستم ولی ازفروش داروهای, سنتی یک درامدخیلی کمی درحدماهامه 10هزارتا25هزارتومن دارم که بابت قرض هام صرف می شود

مقلدآیة الله مکارم شیرازی هستم

با سلام و احترام

اگر سهل انگاری نبوده وروزه خواری غیر عمدی محسوب شود یعنی ضعف غیرقابل تحمل بوده که روزه را نگرفتید قضا دارد و کفاره عمد ندارد و درصورتی که قضای روزه ها را بجا نیاورده باشید کفاره تاخیر هم دارد که به ازای هر روز 750 گرم گندم یا آرد یا برنج یا نان باید به فقیر دهد درصورتی که کوتاهی کرده و به عمد روزه ها گرفته نشده به هر تعداد عمدی بوده علاوه بر قضا و کفاره تاخیر باید کفاره عمد داد برای هر روز 60 روز روزه بگیرد یا 60 نفر فقیر را سیر کند
کفاره روزه هایی که در بارداری یا شیردهی نگرفته است در صورتی که روزه گرفتن برای خود مادر ضرر داشته پرداخت کفاره آن نیز بر عهده خودش می باشد اما اگر برای بچه ضرر داشته بنابراحتیاط واجب بر عهده شوهر است.(1)

زنان بارداری که روزه برای حمل آنها ضرر دارد روزه گرفتن بر آنها واجب نیست، ولى کفّاره‏ برای هر روز (یک مد طعام750گرم) گندم یا جو یا مانند آن باید بدهند و بعدا قضای آن را به جا آورند، امّا اگر روزه براى خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست کفّاره هم ندارد، ولى بعداً قضا مى‏ کند، البته در صورتی که روزه برای خود او ضرر دارد اگر نتواند تا سال بعد به جا آورد قضا ندارد. (2)

زنانى که بچه شیر مى‏ دهند خواه مادر بچه باشند یا دایه، اگر روزه گرفتن باعث کمى شیر آنها و ناراحتى بچه شود روزه بر آنها واجب نیست، ولى براى‏ هر روز همان کفّاره (یک مدّ طعام750گرم ) گندم یا جو یا مانند آن واجب‏ است، بعداً نیز باید روزه را قضا کنند، امّا اگر روزه براى خودشان ضرر داشته باشد، نه روزه واجب است و نه کفّاره، ولى باید بعداً روزه‏ هایى را که نگرفته‏ اند قضا نمایند، البته اگر روزه برای خود زن ضرر داشته باشد و نتواند تا سال بعد قضا نماید، قضا نیز ندارد. (3)

1. سایت آیه الله مکارم به آدرس:
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45832&mid=258983
2 و 3. https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=45836

موضوع قفل شده است