جمع بندی دیدن اتفاقات قبل از وقوع

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دیدن اتفاقات قبل از وقوع

سلام
من گاهی اوقات یک صحنه را که میبینم انگار قبلا دیده باشم دقیقا بعدش را هم میدانم چه میشود به طور مثال یک بار با دوستم داشتم حرف میزدم یک لحظه همین صحنه را دیده بودم میدانستم او چه خواهد گفت و حتی میدانستم یک موتوری با یک وانت در 2 دقیقه دیگر تصادف خواهد کرد همین را به دوستم گفتم چند لحظه بعد دقیقا همین اتفاق افتاد. آخر این اتفاق یک بار نه بلکه هر چند وقت یک بار برایم می افتد یک لحظاتی انگار از قبل دیدم برایم تکرار میشود برایم سوال شده چرا اینجور چیزها را می بینم و اصلا باید به این وقایع توجه کنم یا یک مشکل روانی هست باید نادیده بگیرم و بگویم این تخیلات هست نمی دانم چه کنم؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد معتمد

با سلام و احترام
آشناپنداری و دیدن صحنه هایی که برای فرد آشنا به نظر می رسد چیزی است که غالب انسان ها آن را تجریه می کنند؛ منتها برای برخی افراد این مسئله بیشتر تکرار می شود. در خصوص اینکه علت آشناپنداری چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را یک امر مادی و واکنش های مغزی می دانند و برخی نیز آن را به عالم ماوراء طبیعت مثل عالم ذر منتسب می کنند که به نظر می رسد مانعی برای جمع دو نظریه وجود نداشته باشد؛ یعنی در عین اینکه واکنش های مغزی و فعالیت های ذهنی، آشنا پنداری را رقم می زند، بحث اتصال روح به عالم ملکوت و تجلی پیدا کردن آن در عالم رویا و سپس عالم واقع نیز مطرح شود. البته این یک نظریه ای است که نیاز به بررسی بیشتر به خصوص اظهار نظر از جانب کارشناسان فلسفه دارد.
در خصوص اینکه آیا تکرار بیش از حد آشناپنداری به معنای وجود اختلال در شخص است نیز نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را یک نوع اختلال ذهنی و تداخل حافظه کوتاه مدت و بلند مدت می دانند؛ منتها نظر غالب روانشناسان که البته نظریات فلسفی نیز آن را تایید می کند این است که آشنا پنداری یک اختلال نیست و نباید نسبت به آن حساسیت به خرج داد. علاوه بر اینکه باید به این مسئله هم توجه داشته باشید که همیشه آنچه در ذهن شما می گذرد محقق نخواهد شد و به عبارتی نباید آن را به پیش گویی تعبیر کنید. سعی کنید کمتر به آن توجه کرده و راحت تر از آن بگذرید. برخی تحقیقات نشان داده است بیشترین دوران سنی برای آشناپنداری بین 15 تا 25 سال است و بعد از آن این مسئله کمتر اتقاف خواهد افتاد.

برای مطالعه بیشتر:
دلیل تکراری بودن بعضی صحنه ها در زندگی روزمره
چرا بعضی از صحنه های زندگی که برایمان اتفاق می افتد، به نظر می رسد که قبلاً آن را دیده ایم؟
آیا امکان خود آگاهی در رویا وجود دارد ؟ دلیل تحقق یافتن برخی رویاها چیست؟
دژاوو یا آشنا پنداری / چقدر اين صحنه به نظرم آشناست!

[="Tahoma"][="Navy"]

س.سعید;978641 نوشت:
سلام
من گاهی اوقات یک صحنه را که میبینم انگار قبلا دیده باشم دقیقا بعدش را هم میدانم چه میشود به طور مثال یک بار با دوستم داشتم حرف میزدم یک لحظه همین صحنه را دیده بودم میدانستم او چه خواهد گفت و حتی میدانستم یک موتوری با یک وانت در 2 دقیقه دیگر تصادف خواهد کرد همین را به دوستم گفتم چند لحظه بعد دقیقا همین اتفاق افتاد. آخر این اتفاق یک بار نه بلکه هر چند وقت یک بار برایم می افتد یک لحظاتی انگار از قبل دیدم برایم تکرار میشود برایم سوال شده چرا اینجور چیزها را می بینم و اصلا باید به این وقایع توجه کنم یا یک مشکل روانی هست باید نادیده بگیرم و بگویم این تخیلات هست نمی دانم چه کنم؟

سلام
روح انسان مجرد و فرا زمانی است لذا ممکن است بخاطر برخی توانمندیها، قابلیت ها بلکه برخی شرایط، انصرافی به بعد فرازمانی پیدا کند که مستلزم اطلاع از گذشته یا آینده باشد. نگرانی از داشتن این حالت نداشته باشید چون خاص شما هم نیست.
یا علیم[/]

سوال:
گاهی اوقات صحنه ای را میبینم که انگار قبلا دیده ایم؛ حتی گاهی اوقات دقیقا بعدش را هم میدانم چه میشود و بعضا همان مسئله هم بلافاصله اتفاق می افتد. سوال من این است که چرا این جور چیزها را می بینم و اصلا باید به این وقایع توجه کنم یا یک مشکل روانی هست و باید نادیده بگیرم و بگویم این تخیلات هست؟
پاسخ:
آشناپنداری و دیدن صحنه هایی که برای فرد آشنا به نظر می رسد چیزی است که غالب انسان ها آن را تجریه می کنند؛ منتها برای برخی افراد این مسئله بیشتر تکرار می شود. در خصوص اینکه علت آشناپنداری چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را یک امر مادی و واکنش های مغزی می دانند و برخی نیز آن را به عالم ماوراء طبیعت مثل عالم ذر منتسب می کنند که به نظر می رسد مانعی برای جمع دو نظریه وجود نداشته باشد؛ یعنی در عین اینکه واکنش های مغزی و فعالیت های ذهنی، آشنا پنداری را رقم می زند، بحث اتصال روح به عالم ملکوت و تجلی پیدا کردن آن در عالم رویا و سپس عالم واقع نیز مطرح شود. البته این یک نظریه ای است که نیاز به بررسی بیشتر به خصوص اظهار نظر از جانب کارشناسان فلسفه دارد.
در خصوص اینکه آیا تکرار بیش از حد آشناپنداری به معنای وجود اختلال در شخص است نیز نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را یک نوع اختلال ذهنی و تداخل حافظه کوتاه مدت و بلند مدت می دانند؛ منتها نظر غالب روانشناسان که البته نظریات فلسفی نیز آن را تایید می کند این است که آشنا پنداری یک اختلال نیست و نباید نسبت به آن حساسیت به خرج داد. علاوه بر اینکه باید به این مسئله هم توجه داشته باشید که همیشه آنچه در ذهن شما می گذرد محقق نخواهد شد و به عبارتی نباید آن را به پیش گویی تعبیر کنید. سعی کنید کمتر به آن توجه کرده و راحت تر از آن بگذرید. برخی تحقیقات نشان داده است بیشترین دوران سنی برای آشناپنداری بین 15 تا 25 سال است و بعد از آن این مسئله کمتر اتقاف خواهد افتاد.

برای مطالعه بیشتر:
دلیل تکراری بودن بعضی صحنه ها در زندگی روزمره
چرا بعضی از صحنه های زندگی که برایمان اتفاق می افتد، به نظر می رسد که قبلاً آن را دیده ایم؟
آیا امکان خود آگاهی در رویا وجود دارد ؟ دلیل تحقق یافتن برخی رویاها چیست؟
دژاوو یا آشنا پنداری / چقدر اين صحنه به نظرم آشناست!

موضوع قفل شده است