دکلمه ای به مناسبت فاطمیه با صدای استاد حسان

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دکلمه ای به مناسبت فاطمیه با صدای استاد حسان

[="Blue"][="Magenta"]آتشین غم[/]

دکلمه ای به مناسبت دهه فاطمیه با صدای استاد حسان

با آن همه جلالت و عزت که زاده شد

یا رب مراسم شب دفنش چه ساده شد

رسم است بر قبور عزیزان دهند آب

بر قبر او ز اشک علی آب داده شد

بی تو ای گل محو گردید از لب من خنده ام

اشک می ریزم نمی خندم دگر تا زنده ام

رفت پیغمبر تو رفتی و دو رکنم شد خراب

حال کز پا اوفتادم مرگ خود خواهنده ام

یاد از آن ایام ماضی که آتشین غمها نبود

باشد از حالم نمایان محنت آینده ام

بی تو یا زهرا شدم در خانه خود گوشه گیر

آه ازین داغ تو و این غصه آینده ام...[/]