دو شبهه در مورد وضوی ارتماسی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دو شبهه در مورد وضوی ارتماسی

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

دو شبهه در مورد وضوی ارتماسی:

(1) در گذشته، وضوی ارتماسی را در حوض ها می گرفتند، ولی امروز، با توجه به شرایط موجود، معمولا آنرا در تشت های پلاستیکی حمام می گیرند. سوال اینجاست که اگر در زمانِ گرفتنِ وضوی ارتماسی، پس از فرو کردن دستها در آب، آب تشت، تا بالای آرنج را فرا گیرد، ولی قسمت تحتانی دست (که بیشتر مربوط به زیر آرنج دستها می شود) به کف تشت بخورد، آیا با توجه به شرایط وضوی ارتماسی (که ظاهرا باید آب در یک لحظه به همه جا برسد) این وضو صحیح است؟ البته قبل از خوردن دست به کف تشت، مطمئنا آن عضو، با آبِ داخلِ تشت، تماس داشته است.

(2) اگر آب این تشتها را، بدون توجه به کثیف یا تمیز بودنِ آبِ داخل آن، ماهی یکبار خالی کنیم و دوباره پر کنیم. آیا اینکار اصراف است؟ (در حالیکه آب ظاهرا شفاف و بدون رنگ و بو است، ولی موهای ریز و مواردی اینچنینی آب آنرا فرا گرفته است)

مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای (ولی در صورت امکان نظر کارشناسی خودتان را بعنوان یک فرد با تجربه می خواستم)

با تشکر

خدانگهدار

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

ladder;911134 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

دو شبهه در مورد وضوی ارتماسی:

(1) در گذشته، وضوی ارتماسی را در حوض ها می گرفتند، ولی امروز، با توجه به شرایط موجود، معمولا آنرا در تشت های پلاستیکی حمام می گیرند. سوال اینجاست که اگر در زمانِ گرفتنِ وضوی ارتماسی، پس از فرو کردن دستها در آب، آب تشت، تا بالای آرنج را فرا گیرد، ولی قسمت تحتانی دست (که بیشتر مربوط به زیر آرنج دستها می شود) به کف تشت بخورد، آیا با توجه به شرایط وضوی ارتماسی (که ظاهرا باید آب در یک لحظه به همه جا برسد) این وضو صحیح است؟ البته قبل از خوردن دست به کف تشت، مطمئنا آن عضو، با آبِ داخلِ تشت، تماس داشته است.

(2) اگر آب این تشتها را، بدون توجه به کثیف یا تمیز بودنِ آبِ داخل آن، ماهی یکبار خالی کنیم و دوباره پر کنیم. آیا اینکار اصراف است؟ (در حالیکه آب ظاهرا شفاف و بدون رنگ و بو است، ولی موهای ریز و مواردی اینچنینی آب آنرا فرا گرفته است)

مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای (ولی در صورت امکان نظر کارشناسی خودتان را بعنوان یک فرد با تجربه می خواستم)

با تشکر

خدانگهدار

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

1)به این صورتی که در سوال مطرح شده است وضو صحیح می باشد.
2)این مورد ، تشخیصش به عهده خود مکلف است ، و موارد خیلی باهم متفاوت است ، فلذا اسراف بودن یا نبودن چنین کاری بستگی به نظر عرف دارد، که اگر عرفا این مورد شما اسراف نباشد حکم اسراف را ندارد.

موضوع قفل شده است