دوستی با جنس مخالف با وعده ازدواج

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دوستی با جنس مخالف با وعده ازدواج

سلام

سوال اول - اگر در سن اوایل دانشگاه . به دوست دختر با قول ازدواج برود جلو . و دختر خواستگار های دیگر را با این امید رد کند . و در اخر پسر نتواند به علت کمبود سن و شرایط اقتصادی بد به قول خود عمل کند و دختر اون مورد های خوب را از دست بدهد . چه حکم شرعی بر گردن پسر است ؟

 

سوال دوم - اگر دختری قبلا با فرد دیگری رابطه داشته و حتی باکره بودن خود را از دست داده باشد ولی بعدا با پسر دیگری دوست شده باشد و با این فرد دوم هم رابطه برقرار کرده باشد، در این صورت حکم پسر دوم چیست برای رهایی از گناه ؟ شرایط ازدواج هم نداشته باشد . چه کار باید بکند .

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد بدیع

سوال اول - اگر در سن اوایل دانشگاه . به دوست دختر با قول ازدواج برود جلو . و دختر خواستگار های دیگر را با این امید رد کند . و در اخر پسر نتواند به علت کمبود سن و شرایط اقتصادی بد به قول خود عمل کند و دختر اون مورد های خوب را از دست بدهد . چه حکم شرعی بر گردن پسر است ؟

 

با سلام

یکی از آفت های آشنایی های طولانی مدت قبل از ازدواج این است که موقعیت های بهتر و زودتر ازدواج را از آنها می گیرد. این دوستی ها با تامین بخشی از نیازهای عاطفی دختر و پسر به صورت کاذب و کوتاه مدت آنها را در یک غفلت و بی مسئولیتی نسبت به ازدواج فرو می برد و گذر زمان ممکن است شرایط آنها برای ازدواج را سخت تر و ایده آل های آنها را تغییر دهد. در این شرایط برای دختر و پسری که به قصد ازدواج با یکدیگر دوست شده اند چیزی جز از دست دادن فرصت جوانی، نابود شدن خوش نامی و پاکی و گرفتار شدن به شکست عاطفی باقی نمی ماند.

بنابراین دل بستن به دوست دختر و دوست پسر به عنوان همسر آینده کاری غیر منطقی و غیر معقول است و اولین مقصر در این شکست خود فرد است. واقعیت این است که تا قبل از ازدواج دختر و پسر تعهد چندانی نسبت به یکدیگر احساس نمی کنند. بنابراین هر کدام از آنها این اجازه را به خود می دهند که این رابطه را به ازدواج ختم نکنند. مخصوصا اگر در شرایط و ایده آل های آنها تغییر به وجود آمده باشد.

اما اگر تغییر چندانی در شرایط به وجود نیامده باشد و قول ازدواج در ابتدا تنها برای سوء استفاده عاطفی و جنسی از جنس مخالف بوده باشد قطعا زشتی و پلیدی این کار دوچندان خواهد شد. چراکه علاوه بر برقراری رابطه گناه آلود به فریب و دروغ نیز متوسل شده است.