جمع بندی دعا و تقدیر و سرنوشت

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دعا و تقدیر و سرنوشت

سلام
یه سوال ذهنمو درگیر کرده اونم اینه که خدا بعضی دعاهای بنده هاشو مستجاب نمیکنه چون میگن نتیجش واسه انسان زیان اوره پس اگه خدا اینده انسانو میدونه چرا از همون اول مردم رو تو بهشت و جهنم ننداخت وگذاشت زندگی کنن؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد مسلم

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و احترام

یار مهربان;948121 نوشت:
اگه خدا اینده انسانو میدونه چرا از همون اول مردم رو تو بهشت و جهنم ننداخت وگذاشت زندگی کنن؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید:

نکته اول: عدالت و حکمت

پاداش قبل از عمل، و مجازات قبل از جرم هرگز حکیمانه و عادلانه نیست، شما اگر یقین دارید یک انسان دارد میرود که انسان دیگری را بکشد، چاقو دستش است،و تصمیمش هم جدی است، باز هم نمی توانید او را پیش از جرمش قصاص و اعدام کنید! نمی توانید بگویید ما یقین داریم تو چنین کاری خواهی کرد پس باید اعدام شوی!!
یا در مورد پاداش هم همینطور، شاگردی که هر سال شاگرد اول بوده و امسال هم میبینیم که با همان جدیت در کلاس حضور پیدا کرده و شاگرد اول خواهد شد، نمیتوانیم از اول سال به او جایزه بدهیم و بگوییم چون میدانیم شاگرد اول میشوی این جایزه را بگیر!!

به همین خاطر کسی که وارد بهشت می شود به او میگویند:« ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏»؛ وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى‏داديد.(نحل:32)
و به اهل جهنم نیز گفته میشود: «ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏»؛ بچشيد آنچه را عمل مى‏كرديد.(عنکبوت:55)

نکته دوم: اتمام حجت!
ما در دادگاه هم وقتی کسی را می خواهیم محاکمه کنیم باید به او تفهیم اتهام کنیم! جرمش را به او بگوییم و سپس اجازه بدهیم از خودش دفاع کند و زمانی که نتوانست خود را تبرئه کرده و از خود دفاع کند و شواهد بر علیه او بود، او را مجازات کنیم، یعنی حجت بر او تمام شود.

انسان ها با اینکه در دنیا این جرائم را مرتکب میشوند اما باز هم عده ای روز قیامت اعمال خود را انکار می کنند: «ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء» (نحل:28) و حتی به دروغ قسم میخورند: «وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكين» (أنعام:23)
چه برسد به اینکه در دنیا واقعا جرمی مرتکب نشده باشند!!

برای خداوند اینقدر اتمام حجت مهم است که با اینکه هم خداوند، و هم خود آنها می دانند که دروغ می گویند اما باز خداوند برای اتمام حجت مهر سکوت بر دهانشان زده و برای اتمام حجت به اعضاء و جوارحشان فرمان میدهد تا شهادت دهند تا حجت بر ایشان تمام شود.(تفسیر قمی، ج2، ص264؛ صحیح مسلم، ج4، باب الزهد، ص2280، ح17؛تفسیر طبری، ج18، ص84).

خداوند به دنبال این نیست که از سر زورگویی تحکّم بدون اتمام حجت کسی را به جهنم ببرد، کسی را که جرم مرتکب شده است تا اتمام حجت نکرده به جهنم نمی برد، چطور کسی را که واقعا جرمی مرتکب نشده بدون اتمام حجت به جهنم ببرد؟! اگر بر او اتمام حجت نشود، یعنی واقعا خودش را لایق این مجازات نمی داند.

نکته سوم: عذاب قراردادی و تکوینی

نکته سومی که از دو نکته پیشین مهم تر است این است که مجازات ها دو دسته هستند:
یکی قراردادی مثل اینکه می گوییم هر کسی مشروب بخورد، مجازاتش هشتاد ضربه تازیانه خواهد بود! یعنی 80 ضربه تازیانه ربطی به مشورب ندارد بلکه در برابر آن قراداد شده است.
دومی تکوینی است، مثل اینکه هر کسی خودکار به چشمش بزند کور میشود! یعنی کوری نتیجه ی خودِ زدن خودکار به چشم است، نه اینکه قرارداد کرده باشند که هر کسی خودکار به چشمش بزند کورش می کنیم!!

عذاب ها و پاداش های اخروی از نوع دوم، یعنی تکوینی است، نه قراردادی! اصلا بهشت و جهنم محصول و نتیجه تکوینی اعمال و رفتار ماست، قراردادی نیست، که خداوند آتشی را روشن کرده باشد و منتظر انسان های گنهکار باشد تا بگوییم خب خداوند که می داند چه کسی اهل آتش است مستقیما آن را به سمت جهنم ببرد!!
بلکه تا طرف مجازات نکرده باشد آتشی روشن نشده است، این آتش را اعمال ما روشن میکند، همانطور که قرآن کریم می فرماید هیزم آتش جهنم خود انسان ها هستند(بقره:4) و نیز می فرماید: انسان هایی که مال حرام میخورند دارند آتش میخورند(نساء:10) نه اینکه ما بعدا در قیامت به آنها آتش بخورانیم، خیر، همین الان این مال حرام خود آتش است که دارند می خورند الان نمی فهمند، و در قیامت که اسرار آشکار میشود هر کسی حقیقت عمل خودش را آشکار میبیند.(آل عمران:30)

پرسش
اگر خداوند از آینده و سرانجام انسان آگاه است، چرا مردم را مستقیما به بهشت و جهنم نبرد و به دنیا آورد تا زندگی کنند؟

پاسخ

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه بفرمایید:

نکته اول: عدالت و حکمت
پاداش قبل از عمل، و مجازات قبل از جرم هرگز حکیمانه و عادلانه نیست، شما اگر یقین دارید یک انسان دارد میرود که انسان دیگری را بکشد، چاقو دستش است،و تصمیمش هم جدی است، باز هم نمی توانید او را پیش از جرمش قصاص و اعدام کنید! نمی توانید بگویید ما یقین داریم تو چنین کاری خواهی کرد پس باید اعدام شوی!!
یا در مورد پاداش هم همینطور، شاگردی که هر سال شاگرد اول بوده و امسال هم میبینیم که با همان جدیت در کلاس حضور پیدا کرده و شاگرد اول خواهد شد، نمیتوانیم از اول سال به او جایزه بدهیم و بگوییم چون میدانیم شاگرد اول میشوی این جایزه را بگیر!!

به همین خاطر کسی که وارد بهشت می شود به او میگویند:« ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏»؛ وارد بهشت شويد به خاطر اعمالى كه انجام مى‏داديد.(1)
و به اهل جهنم نیز گفته میشود: «ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُون‏»؛ بچشيد آنچه را عمل مى‏كرديد.(2)

نکته دوم: اتمام حجت!
ما در دادگاه هم وقتی کسی را می خواهیم محاکمه کنیم باید به او تفهیم اتهام کنیم! جرمش را به او بگوییم و سپس اجازه بدهیم از خودش دفاع کند و زمانی که نتوانست خود را تبرئه کرده و از خود دفاع کند و شواهد بر علیه او بود، او را مجازات کنیم، یعنی حجت بر او تمام شود.

انسان ها با اینکه در دنیا این جرائم را مرتکب میشوند اما باز هم عده ای روز قیامت اعمال خود را انکار می کنند: «ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء» (3) و حتی به دروغ قسم میخورند: «وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكين» (4)
چه برسد به اینکه در دنیا واقعا جرمی مرتکب نشده باشند!!

برای خداوند اینقدر اتمام حجت مهم است که با اینکه هم خداوند، و هم خود آنها می دانند که دروغ می گویند اما باز خداوند برای اتمام حجت مهر سکوت بر دهانشان زده و برای اتمام حجت به اعضاء و جوارحشان فرمان میدهد تا شهادت دهند تا حجت بر ایشان تمام شود.(5)

خداوند به دنبال این نیست که از سر زورگویی تحکّم بدون اتمام حجت کسی را به جهنم ببرد، کسی را که جرم مرتکب شده است تا اتمام حجت نکرده به جهنم نمی برد، چطور کسی را که واقعا جرمی مرتکب نشده بدون اتمام حجت به جهنم ببرد؟! اگر بر او اتمام حجت نشود، یعنی واقعا خودش را لایق این مجازات نمی داند.

نکته سوم: عذاب قراردادی و تکوینی
نکته سومی که از دو نکته پیشین مهم تر است این است که مجازات ها دو دسته هستند:
یکی قراردادی مثل اینکه می گوییم هر کسی مشروب بخورد، مجازاتش هشتاد ضربه تازیانه خواهد بود! یعنی 80 ضربه تازیانه ربطی به مشورب ندارد بلکه در برابر آن قراداد شده است.
دومی تکوینی است، مثل اینکه هر کسی خودکار به چشمش بزند کور میشود! یعنی کوری نتیجه ی خودِ زدن خودکار به چشم است، نه اینکه قرارداد کرده باشند که هر کسی خودکار به چشمش بزند کورش می کنیم!!

عذاب ها و پاداش های اخروی از نوع دوم، یعنی تکوینی است، نه قراردادی! اصلا بهشت و جهنم محصول و نتیجه تکوینی اعمال و رفتار ماست، قراردادی نیست، که خداوند آتشی را روشن کرده باشد و منتظر انسان های گنهکار باشد تا بگوییم خب خداوند که می داند چه کسی اهل آتش است مستقیما آن را به سمت جهنم ببرد!!
بلکه تا طرف مجازات نکرده باشد آتشی روشن نشده است، این آتش را اعمال ما روشن میکند، همانطور که قرآن کریم می فرماید هیزم آتش جهنم خود انسان ها هستند(6) و نیز می فرماید: انسان هایی که مال حرام میخورند دارند آتش میخورند(7) نه اینکه ما بعدا در قیامت به آنها آتش بخورانیم، خیر، همین الان این مال حرام خود آتش است که دارند می خورند الان نمی فهمند، و در قیامت که اسرار آشکار میشود هر کسی حقیقت عمل خودش را آشکار میبیند.(8)
________________________
1. نحل:32/16.
2. عنکبوت:55/29.
3. نحل:28/16.
4. أنعام:23/6.
5. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، نشر دار الكتاب‏، چاپ سوم، 1404ق، قم، ج2، ص264.
6. بقره:4/2.
7. نساء:10/4.
8. آل عمران:30/3.

موضوع قفل شده است