دست نوشته ی من از کتاب .:: آموزش گفتار ::.

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دست نوشته ی من از کتاب .:: آموزش گفتار ::.

بسمه تعالی

دست نوشته ی من از کتاب .:: آموزش گفتار ::. ( :ok: )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش یک : برخود جوشی کلام تان تسلط یابید

1.هنگامی که احساس می کنید نیاز به حرف زدن نیست خود را ملزم به گفتن ندانید و مراقب باشید فقط نکات مهم را بازگو کنید.
2.با متانت و آرامش صحبت کنید، حتی اگر با لحنی تند مورد خطاب قرار گرفتید صدایتان را بلند نکنید و واکنشی تند و نسنجیده نشان ندهید.
3.از هم اندیشی با افراد نا آرام و عصبی و بحث های بی فایده دوری کنید.
4.جمله هایتان را با دقت بسازید.
5.هیچوقت در مواقعی که برای جسور بودن احساس تردید و دودلی می کنید خود را پنهان نکنید.
6.با مرور ذهنی پی در پی هرچه که می خواهید شجاعانه بازگو کنید می توانید بر حس بازدارنده ای که ما را از شجاعانه صحبت کردن هراسان می کند چیره شویم.
7.در ابتدا تصور کنید که چگونه می خواهید نظرتان را بازگو کنید.
8.مصمم باشید چنانچه مورد اعتراض قرار گرفتید آرامش خود را حفظ کنید و سرسختانه روی نظرتان پافشاری کنید.
9.حرف هایتان را بدون تردید بیان کنید.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش دو : قاطعانه برخورد کنید

قسمت اول : خود تلقینی

1.یکی از شیوه های خود تلقینی، دادن دستورهایی با صدای بلند به خویش با تکرار عبارت ها در ذهن خود است.
# من دیگه خجالت نمی کشم و در هر موقعیتی کاملا راحت خواهم بود.
# من کاملا به احساساتم مسلط هستم.
# من می توانم و می خواهم با همه با لحنی مطمئن حرف بزنم.
# شیوه بیان من هر روز روان تر و روشن تر می شود.

قسمت دوم : نگاه شما

1.بکوشید به نگاه خود حالتی آرام، قاطع و مطمئن دهید تا چشم شما حالت روحی فردی مطمئن و البته عاری از دشمنی و تهاجم را بیان کند.
2.بدن شک و تردید به صورت شخصی که با او در حال صحبت اید بنگرید.
3.مراقب باشید هنگام صحبت کردن حالت مبارزه طلب یا گستاخ نداشته باشید.
4.سعی کنید تا حد امکان کمتر پلک بزنید و حالت چهره تان خونسرد و آرام باشد.
5.آرام و قاطع به شخص مقابل نگاه کنید. (خودتان را دست کم نگیرید)

قسمت سوم : ظاهر شما

1.مجموعه شخصیت شما باید چنان آراسته و تمیز باشد که در همان گام نخست احساس اعتماد به نفس را به شما القا کند.
2.حالت بدن صاف، بدن خمیدگی یا سختی و کشیدگی عضلانی
3.رفتار متین و موقر
4.مراقب باشید هیچ چیز نظم تنفسی شما را برهم نزند. (اما اگر چنین اتفاقی رخ داد چندین بار نفس عمیق بکشید)

قسمت چهارم : پافشاری

1.کلامتان را با آرامش و نزاکت اما با لحنی حاکی از ایمان و اعتقاد بیان کنید.
2.هیچگاه در برابر حریف ابراز خشم نکنید و به او نشان دهید که مطمئن هستید که به زودی تغییر عقیده خواهد داد
3.من با توکل بر خدا در مقابل همه احساس اطمینان خاطر می کنم.
4.من با همه دلیرانه حرف می زنم و این همه را تحت تاثیر قرار می دهد.
5.من در مقابل رفتار تهدید آمیز (خود پسندان، افراد پریشان و ...) آرامش کامل خود را حفظ می کنم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش سه : درست جمله سازی کنید

1.جملاتتان را کامل و بدون نقص بیان کنید.
2.چنان چه به بیان جمله های درست و کوتاه عادت کرده باشید (زمانی که گفتگویی سر گیرد که درباره اش شناخت ندارید یا سوالی مطرح شود که از پیش برایش آمادگی ذهنی ندارید دیگر مشوش نخواهید شد)
3.برای نمونه شما اینطور جواب خواهید داد.
# این موضوع کاملا برای من تازگی دارد.
# چنین پیشنهادی را پیشبینی نمی کردم.
# من درباره این مساله شناخت کافی ندارم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش چهار : شنونده خوبی باشید

1.ما تحت تاثیر سخنان اطرافیان هستیم.
2.دهان ما تحت تاثیر چیزی است که گوشمان می شنود.
3.از این پدیده نهایت استفاده را بکنید و به کسانی که قدرت بیان خوبی دارند به دقت گوش فرا دهید و به دنبال فرصت باشید تا از این راه حافظه شنیداری خود را تربیت کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش پنج : به معنی دقیق واژه ها دقت کنید

1.هیچگاه از معنی دقیق واژه ای مطمئن نشدید آن را بیان نکنید.
2.چنان چه به کلمه ای توجه کافی کنیم جایگاه آن را در حافظه قوی تر کرده ایم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش شش : خویشتن شناسی

قسمت اول : تاثیر پذیری

1.برای اینکه شما بتوانید در برابر رفتار های (طعنه آمیز، نگاه های متکبرانه، پرکنایه، خشمناک ، تمسخر آمیز) دیگران بی تفاوت بمانید، باید در ذهن خود خوب هک کنید که روی تمام این برخوردها با آرامشی قاطع بایستید، دیری نمی پاید که توجه و اهمیت بیشتری به شما ابراز می کنند و شما را راحت می گذارند، شما نمی توانید این آرامش را یک شب اه بدست بیاورید، اما کاری که امروز می توانید انجام دهید این است که صورت ظاهری آن را به خود تحمیل کنید.

قسمت دوم : زود رنجی

1.نباید توقع داشته باشیم که همه بتوانند در حق ما نهایت عدل و انصاف را به جا بیاورند. بنابراین با حفظ آرامش، پذیرای داوری ها باشیم و بنابر سازگاری و انطباقی که با واقعیت دارند به آن ها اهمیت می دهیم.
2.زود رنجی بیش از حد به یقین مانع حرف زدن ما می شود و آرامش، خونسردی و حضور ذهن مان را بر هم می زند.

قسمت سوم : نبود نظر و اندیشه

1.کم سوادی، کند ذهنی و تخیل ضعیف از علل نبود نظر و انیشه است.
2.نبود نظر و اندیشه عامل سکوت افرادی است که نمی توانند داوطلبانه در بحث و گفتگو شرکت کنند.
3.دانش شما هر قدر محدود باشد، به یقین چیزی برای پرکردن یک گفتگو دارد یا دست کم به شما امکان شرکت در بحث را می دهد.
4.درباره هر موضوع سوالاتی را مطرح کنید، درباره هر سوال به دقت بیاندیشید و در حافظه تان جستجو کنید.

قسمت چهارم : صدای ضعیف

1.در ابتدا بکوشید طنین آوایتان را به آهنگی متوسط برسانید.
2.به آرامی صحبت کنید و به دقت تمام حروف را تلفظ کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش هفت : اکنون آموخته هایتان را به کار بگیرید

1.از هیچ فرصتی برای یادگیری آموخته هایتان غافل نشوید.
2.ساده، بی کنایه، ظریف و با لحنی آرام و مثبت صحبت کنید.
3.هیچ کس نباید این حس را در شما برانگیزد که از صحبت کردن با او می هراسید، با در نظر گرفتن تمام باریک بینی های لازم قاطعانه و جسورانه صحبت کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

امیدوارم براتون مفید واقع بشه