دستورالعمل خشوع در نماز

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دستورالعمل خشوع در نماز

سلام
واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم انهم الیه راجعون (بقره 45 و 46)
بواسطه صبر و نماز یاری جویید و همانا نماز جز بر خاشعان سخت است آنانکه گمان دارند ( در حال نماز) پروردگارشان را ملاقات می کنند و بسوی او در حال بازگشتند
این دو آیه شریفه متضمن نکات بسیار زیبا و عمیقی است
1-
مومنان باید از صبر و نماز یاری بجویند . چون صبر روح انسان را قوی می کند و نماز اورا به اساس نیروها متصل می سازد
2-
نماز سخت و سنگین است مگر کسی که خاشع باشد و دلش را برای ملاقات با خدای متعال آماده سازد
3-
نحوه تحقق خشوع تصور ملاقات با خدای متعال و رجوع بسوی اوست
بسیاری از مفسران گرانقدر آیه چهل شش را در ارتباط با مساله معاد مصطلح تفسیر کرده اند در حالیکه به نظر می رسد آیه شریفه بعد از طرح مساله خشوع در حال بیان دستورالعمل رسیدن به مقام خاشعان است
در تفسیر این آیه شریفه بهترین حدیث حدیث نبی اکرم ص خطاب به ابوذر راستین است که فرمود :
یا اباذر اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک
ای ابوذر بگونه ای خدا را عبادت کن مثل آنکه داری اورا می بینی و هرچند تو اورا نمی بینی اما او تورا می بیند
تعبیر کانک تراه در این حدیث شریف معادل یظنون است لذا تعبیر یظنون هیچ نیازی به تاویلات معمول در تفاسیر ندارد بلکه معنای خودش را دارد و
معنایش تصور کردن است . تصور بودن در محضر خدا و ملاقات کننده او بودن اما با توجه به استعمال فعل مضارع یا می خواهد دوام این حس حضور در تمام وقت نماز را برساند یا اینکه می خواهد بفرماید خاشعان کسانی اند که در همه حال و بخصوص در نماز خود را ملاقی خدا و در محضر او تصور می کنند .
و اما تعبیر پایانی آیه شریفه 46 یعنی تعبیر : و انهم الیه راجعون بیانگر حقیقتی در راستای مساله لقاء است و آن اینستکه رجوع به سوی خدای متعال و معاد حقیقی انسان گذشتن از پرده ظواهر به کمک سفینه عالم پیمای نماز است پس معاد حقیقی ملاقات پروردگار و رجوع بسوی او از ماده به معناست سیر از جسم به جان است و مشاهده چهره هستی از مقام درون است .
رزقنا الله و جمیع من شاء من المومنین بحق محمد و اله الطاهرین
والله الموفق المعین