در چه مکان هايي اعتکاف صحيح است؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
در چه مکان هايي اعتکاف صحيح است؟

در چه مکان هايي اعتکاف صحيح است؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بايد در مسجد النبي، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد، و در غير اين مساجد محلّ اشکال است و بنابر احتياط واجب در مساجد جامع به قصد رجاء مطلوبيّت بياورد و در غير مساجد جامع جايز نيست. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله، ج1، ص305، الخامس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بسم الله تعالي. اعتكاف در غير از مساجد چهارگانه به قصد رجاي مطلوبيت (به اميد اين كه مطلوب خداوند واقع شود) مانعي ندارد.
[/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بنابر احتياط واجب و در صورت امكان در يكي از مساجد اربعه: در مسجد الحرام، مسجد مدينه، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد و اعتكاف در مسجد جامع شهر در صورتي که امام جماعت آن عادل باشد جايز است و اگر امام جماعت مسجد جامع عادل نباشد بنابر احتياط واجب در آن مسجد جامع اعتكاف نكند و در صورتي كه مساجد جامع متعدد بود مخير است در يكي ازمساجد اعتكاف نمايد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه.ق، ج2، ص481، السادس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بايد در مسجد جامع باشد و در غير مسجد جامع صحيح نيست، بلکه احتياط مستحب در صورت امکان اين است که در مسجد النبي، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد. مسجد جمکران در حال حاضر از مساجد جامع محسوب است و اعتکاف در آن صحيح است. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


هداية العباد، 1416ه،ق، ج1، ص237، الخامس جامع الاحکام،1382، ج1،ص144، س514

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] در مسجد جامع، بلکه احتياط مستحب در صورت امکان اين است که در مسجد النبي، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد و در مساجدي كه در روز دو يا سه مرتبه نماز جماعت برگزار مي شود، مي توان معتكف شد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، ج2، ص158، س456

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] بايد در مسجد جامع باشد و در غير مسجد جامع صحيح نيست، بلکه احتياط مستحب در صورت امکان اين است که در مسجد النبي، مسجد الحرام، مسجد کوفه و مسجد بصره باشد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج2، ص322، الرابع

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: 

با سلام

اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی (صلّی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اعتکاف صحیح نمی‌باشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت‌وآمد مردم مناطق و محله‌های مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ندارد.

موضوع قفل شده است