در مورد خطبه فاطمه بنت الحسين پس از شهادت پدرش توضیح دهید

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
در مورد خطبه فاطمه بنت الحسين پس از شهادت پدرش توضیح دهید

در مورد فاطمه بنت الحسين ـ عليه السلام ـ كه مي‌گويند پس از شهادت پدرش خطبه‌اي هم خوانده است، توضيح دهيد؟