جمع بندی درس خواندن به قصد سیر و سلوک

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درس خواندن به قصد سیر و سلوک

با نام و یاد دوست

سلام

یکی از کاربران سایت سوالی داشتند که مایل نبودند با آیدی خودشون مطرح شود

لذا با توجه به اهمیت موضوع، سوال ایشان با حفظ امانت جهت پاسخگویی توسط کارشناس محترم سایت در این تاپیک درج می شود:

نقل قول:

سلام
آیا درس خواندن در علوم طبیعی و تکنولوژیکی اگر به قصد پیشرفت جامعه مسلمین باشد می تواند در سیر وسلوک کمک کننده باشد؟

با تشکر

در پناه قرآن و عترت پیروز و موفق باشید :Gol:

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد نسیم رحمت

طاهر;733740 نوشت:
آیا درس خواندن در علوم طبیعی و تکنولوژیکی اگر به قصد پیشرفت جامعه مسلمین باشد می تواند در سیر وسلوک کمک کننده باشد؟


اسلام دين جامع و همه جانبه است، ديني است كه تنها به يك سلسله پندها و اندرزهاي فردي اكتفا نكرده است، ديني است جامعه ساز.
آن چه را كه يك جامعه بدان نيازمند است، اسلام آن را به عنوان واجب كفايي واجب كرده است، يعني مثلاً جامعه نيازمند پزشك است، از اين رو عمل پزشكي واجب كفايي است، يعني واجب است به قدر كفايت پزشك وجود داشته باشد.
اگر به قدر كفايت پزشك وجود نداشته باشد، بر همه افراد واجب است كه وسيله‏اي فراهم سازند كه افرادي پزشك شوند. چون پزشكي موقوف است به تحصيل علم پزشكي، قهراً علم پزشكي از واجبات كفايي است.(1)

همچنين فنون و علوم ديگري كه هر يك به نحوي نيازي از جامعه اسلامي را برآورده مي‏كند، و استقلال و سربلندي جامعه را تأمين مي ‏نمايد.
خلاصه هر علمي كه نفعي را عايد جامعه اسلامي مي‏ كند، مورد تأكيد و تشويق اسلام است.
اگر نياز جامعه بدون تحصيل علمي برطرف نشود، فراگيري آن علم از نظر اسلام واجب شمرده شده است.
بنابراين علم شيمي، فيزيك، پزشكي، مهندسي، زيست ‏شناسي و ساير علوم و فنوني كه هر يك به نوبه خود نيازي از جامعه اسلامي را برطرف مي‏ كنند، مورد تشويق و تأكيد اسلام است.
قرآن صريحاً مردم را به مطالعه در اين امور توصيه كرده و مي ‏دانيم مطالعه همين‏ ها است كه منجر به علم فلك و ستاره ‏شناسي، زمين ‏شناسي، درياشناسي، حيوان‏ شناسي و غيره شده است.(2)

پي نوشت ها:
1. مرتضی مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، منطق فلسفه، انتشارات صدرا، ص 12.
2. مرتضي مطهري، بيست گفتار، انتشارات صدرا، ص 220 - 221.

در تتمه پست قبلی لازم است عرض کنم :
علومی مانند علوم طبیعی و ... كه در جهت حل پیشرفت تکنولوژی و حل مشكلات علمي و گسترش رفاه افراد و جامعه گام بر مي دارد، نه تنها علم غيرمفيد نيست، بلكه علومي هستند كه در خدمت به جامعه و مردم است. كسي كه با علاقه و به قصد كمك به مردم و كسب رضايت خداوند و خدمت رساني به افراد جامعه به تحصيل آن علوم بپردازد، نه تنها پسنديده است، بلكه در برخي موارد ( مثل آن جا كه حل مشكلات مردم و اداره جامعه متوقف بر تحصيل فلان علم باشد) بر افراد تحصيل اين علوم واجب مي شود.
زیرا بر اساس مفاهيم ديني(1) هر علمي كه برآوردن نيازهاي لازم جامعه موقوف به دانستن آن علم و تخصص باشد، بر مسلمانان تحصيل آن لازم و واجب است.
اين علم مي تواند از علوم طبيعي مانند علوم مهندسي باشد و يا از علوم اسلامي. هر علمي كه نفعي را عايد جامعه اسلامي ‏كند، مورد تأكيد و تشويق اسلام و داراي ثواب است.
بنابراين مطمئن باشيد در هر لباسي كه باشيد اگر تقوا داشته باشيد و به خلق خدا خدمت كنيد داراي اجرو پاداش خواهيد بود.
بسيار افرادي كه در لباس غير علوم ديني به مردم خدمت مي كنند و عملشان مورد توجه خداوند است.

پي نوشت:
1. محمد محمدي ري ‏شهري، ميزان الحكمه، ج 3، ص 2071، شماره 13746. «احاديث ترغيب به علم آموزي».

پرسش:
آیا درس خواندن در علوم طبیعی و تکنولوژیکی اگر به قصد پیشرفت جامعه مسلمین باشد می تواند در سیر وسلوک کمک کننده باشد؟


پاسخ :
اسلام دين جامع و همه جانبه است، ديني است كه تنها به يك سلسله پندها و اندرزهاي فردي اكتفا نكرده است، ديني است جامعه ساز.

آن چه را كه يك جامعه بدان نيازمند است، اسلام آن را به عنوان واجب كفايي واجب كرده است، يعني مثلاً جامعه نيازمند پزشك است، از اين رو عمل پزشكي واجب كفايي است، يعني واجب است به قدر كفايت پزشك وجود داشته باشد.
اگر به قدر كفايت پزشك وجود نداشته باشد، بر همه افراد واجب است كه وسيله‏ اي فراهم سازند كه افرادي پزشك شوند. چون پزشكي موقوف است به تحصيل علم پزشكي، قهراً علم پزشكي از واجبات كفايي است.(1)

همچنين فنون و علوم ديگري كه هر يك به نحوي نيازي از جامعه اسلامي را برآورده مي‏كند، و استقلال و سربلندي جامعه را تأمين مي ‏نمايد.
خلاصه هر علمي كه نفعي را عايد جامعه اسلامي مي‏ كند، مورد تأكيد و تشويق اسلام است.
اگر نياز جامعه بدون تحصيل علمي برطرف نشود، فراگيري آن علم از نظر اسلام واجب شمرده شده است.
بنابراين علم شيمي، فيزيك، پزشكي، مهندسي، زيست ‏شناسي و ساير علوم و فنوني كه هر يك به نوبه خود نيازي از جامعه اسلامي را برطرف مي‏ كنند، مورد تشويق و تأكيد اسلام است.
قرآن صريحاً مردم را به مطالعه در اين امور توصيه كرده و مي ‏دانيم مطالعه همين‏ ها است كه منجر به علم فلك و ستاره ‏شناسي، زمين ‏شناسي، درياشناسي، حيوان‏ شناسي و غيره شده است.(2)
علومی مانند علوم طبیعی و ... كه در جهت حل پیشرفت تکنولوژی و حل مشكلات علمي و گسترش رفاه افراد و جامعه گام بر مي دارد، نه تنها علم غيرمفيد نيست، بلكه علومي هستند كه در خدمت به جامعه و مردم است. كسي كه با علاقه و به قصد كمك به مردم و كسب رضايت خداوند و خدمت رساني به افراد جامعه به تحصيل آن علوم بپردازد، نه تنها پسنديده است، بلكه در برخي موارد ( مثل آن جا كه حل مشكلات مردم و اداره جامعه متوقف بر تحصيل فلان علم باشد) بر افراد تحصيل اين علوم واجب مي شود.
زیرا بر اساس مفاهيم ديني(3) هر علمي كه برآوردن نيازهاي لازم جامعه موقوف به دانستن آن علم و تخصص باشد، بر مسلمانان تحصيل آن لازم و واجب است.
اين علم مي تواند از علوم طبيعي مانند علوم مهندسي باشد و يا از علوم اسلامي. هر علمي كه نفعي را عايد جامعه اسلامي ‏كند، مورد تأكيد و تشويق اسلام و داراي ثواب است.
بنابراين مطمئن باشيد در هر لباسي كه باشيد اگر تقوا داشته باشيد و به خلق خدا خدمت كنيد داراي اجرو پاداش خواهيد بود.
بسيار افرادي كه در لباس غير علوم ديني به مردم خدمت مي كنند و عملشان مورد توجه خداوند است.

پي نوشت ها:
1. مطهري،مرتضی، آشنايي با علوم اسلامي، منطق فلسفه، انتشارات صدرا، ص 12.
2. مطهري،مرتضی، بيست گفتار، انتشارات صدرا، ص 220 - 221.
3. محمدي ري ‏شهري،محمد، ميزان الحكمه، ج 3، ص 2071، شماره 13746. «احاديث ترغيب به علم آموزي».

موضوع قفل شده است