جمع بندی درخواست راهنمایی برای شرکت در مسابقه ی تفسیر

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درخواست راهنمایی برای شرکت در مسابقه ی تفسیر

سلام ؛

بنده در مسابقه ی تفسیر قرآن کریم مرحله ی استانی ، به یاری خدا ، رتبه ی اول رو کسب کردم و چهارشنبه ی این هفته باید به مرحله ی کشوری برم
این جا پست گذاشتم برای اینکه از شما استادان گرامی ، راهنمایی بگیرم در مسابقه

محتوای مسابقه سوره های معارج و واقعه هستند و مرجع ، تفسیر نمونه و یه آزمون کتبی هست و کنفرانس

در تفسیر نمونه ، حدیث هست ولی نه برای همه ی آیات ، کسی مرجعی سراغ داره برای پیدا کردن احادیث پیرامون آیات ؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد خاتم

انار;709606 نوشت:
سلام ؛

بنده در مسابقه ی تفسیر قرآن کریم مرحله ی استانی ، به یاری خدا ، رتبه ی اول رو کسب کردم و چهارشنبه ی این هفته باید به مرحله ی کشوری برم
این جا پست گذاشتم برای اینکه از شما استادان گرامی ، راهنمایی بگیرم در مسابقه

محتوای مسابقه سوره های معارج و واقعه هستند و مرجع ، تفسیر نمونه و یه آزمون کتبی هست و کنفرانس

در تفسیر نمونه ، حدیث هست ولی نه برای همه ی آیات ، کسی مرجعی سراغ داره برای پیدا کردن احادیث پیرامون آیات ؟

با سلام خدمت شما

روش برخی از تفاسیر قرآن، به گونه ای هست که آیات را با احادیث و روایات توضیح داده اند که به این تفاسیر، تفاسیر روایی گفته می شود.

برخی از تفاسیر روایی شیعه عبارتند از :

1. تفسیر فرات كوفی؛ فرات بن ابراهیم كوفی، قرن سوم و چهارم، زبان عربی.

2. تفسیر عیاشی؛ ابونصر محمد بن مسعود عیاشی سلمی سمرقندی (م 320 ق) از سوره حمد تا پایان سوره كهف موجود است و نیمی دیگر مفقود شده است

و به زبان عربی است.

3. منهج الصادقین فی الزام المخالفین؛ ملّا فتح الله كاشانی (م 988 ق) به زبان فارسی است.

4. الصافی فی تفسیر القرآن، ملّا محسن محمد بن مرتضی ملقّب به فیض كاشانی، (م 1091 ق) به زبان عربی است.

5. البرهان فی تفسیر القرآن؛ سید هاشم بن سلیمان حسینی بحرانی (م 1107 ق) به زبان عربی است.

6. نور الثقلین؛ عبد علی بن جمعه عروسی حویزی (م 1112 ق) به زبان عربی است.

_ تفسیری که برای کار شما مناسب می باشد، تفسیر البرهان است که ترجمه فارسی هم دارد.

پرسش:
شخصی در مسابقه تفسیر قرآن کریم در مرحله استانی، رتبه اول را کسب کرده است و به مرحله کشوری راه پیدا کرده است.
محتوای مسابقه سوره های معارج و واقعه هستند و منبع اصلی، کتاب تفسیر نمونه هست و مسابقه کشوری آزمون کتبی و کنفرانس دارد.
در تفسیر نمونه، روایت برای همه آیات ذکر نشده است. آیا کتابی وجود دارد که پیرامون آیات، احادیث مربوط به آیات هم مطرح شده باشد؟

پاسخ:
روش برخی از تفاسیر قرآن، به گونه ای هست که آیات را با احادیث و روایات توضیح داده اند که به این تفاسیر، تفاسیر روایی گفته می شود.
برخی از تفاسیر روایی شیعه عبارتند از :
1. تفسیر فرات كوفی؛ فرات بن ابراهیم كوفی، متوفی 307 ه ق.
2. تفسیر عیاشی؛ ابونصر محمد بن مسعود عیاشی، متوفی 320 ه ق. این تفسیر از سوره حمد تا پایان سوره كهف می باشد.
3. منهج الصادقین فی الزام المخالفین؛ ملّا فتح الله كاشانی، متوفی 988 ه ق.
4. الصافی فی تفسیر القرآن؛ ملّا محسن فیض كاشانی، متوفی 1091 ه ق.
5. البرهان فی تفسیر القرآن؛ سید هاشم بن سلیمان بحرانی، متوفی 1107 ه ق.
6. نور الثقلین؛ عبد علی بن جمعه حویزی، متوفی 1112 ه ق.
_ تفسیری که برای کار شما مناسب می باشد، تفسیر البرهان است که ترجمه فارسی هم دارد.(1)

ــــــــــــــــــــــ
(1) نرم افزار جامع تفاسیر، نسخه 3، مرکز تحقیقات علوم اسلامی نور.

موضوع قفل شده است