جمع بندی درخواست آدرس دو مطلب از کتاب فصوص الحکم محی الدین عربی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
درخواست آدرس دو مطلب از کتاب فصوص الحکم محی الدین عربی

سلام

لطفا آدرس دو عبارت زیر را از کتاب فصوص الحکم محیی الدین عربی بگذارید .

« إنّ لكل شیء جماداً كان او حیواناً حیاتاً و نطقاً و ارادةً و غیرها مما یلزم الذات الالهیة لانها هی ظاهرة بصورة الحمار و الحیوان . »

« فاذا شهدناه شهدنا نفوسنالانّ ذواتنا عین ذاته لا مغایرة بینهما الا بالتعیّن و الاطلاق و إذا شهدنا ای الحق شهد نفسه ای ذاته التی تعینت و ظهرت فی صورتنا . »

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد سمیع

پرسش:
لطفا آدرس دو عبارت زیر را از کتاب فصوص الحکم محیی الدین عربی بگذارید.
«إنّ لكل شیء جماداً كان او حیواناً حیاتاً و نطقاً و ارادةً و غیرها مما یلزم الذات الالهیة لانها هی ظاهرة بصورة الحمار و الحیوان»
«فاذا شهدناه شهدنا نفوسنالانّ ذواتنا عین ذاته لا مغایرة بینهما الا بالتعیّن و الاطلاق و إذا شهدنا ای الحق شهد نفسه ای ذاته التی تعینت و ظهرت فی صورتنا»

پاسخ:
عبارت اول که به هیچ عنوان در فصوص الحکم نیست. بلکه در یکی از شروح فصوص، از جناب داوود قیصری وارد شده است ، ص 726،فص احدیة فی کلمة هودیة با تعلیقه سید جلال آشتیانی،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ تهران،1375
عبارت دوم هم در شرح جناب قیصری است ص389 موجود می باشد.

موضوع قفل شده است