دختران مؤمن سه ویژگی دارند

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

فروردین;1020382 نوشت:
ممنون که ترجمه دقیق را آوردید. پس با این حساب توصیه به ترشرویی و ... در متن حدیث نیست.

اما باز هم جای بررسی بیشتر داره. مثلاً مرد هم باید از چیزی که به آبروش صدمه بزنه بترسه و دوری کنه. پس چرا این صفت جزء بدترین صفات برای مردان در نظر گرفته شده؟

پژوهش های زیادی پیرامون این حدیث و احادیثی این چنینی صورت گرفته برخی این احادیث رو رد کردن
http://hadith.net/post/5192/اخلاق-و-جنسيت-در-حديث-خصال-النساء/p82/

فروردین;1020382 نوشت:
ممنون که ترجمه دقیق را آوردید. پس با این حساب توصیه به ترشرویی و ... در متن حدیث نیست.

اما باز هم جای بررسی بیشتر داره. مثلاً مرد هم باید از چیزی که به آبروش صدمه بزنه بترسه و دوری کنه. پس چرا این صفت جزء بدترین صفات برای مردان در نظر گرفته شده؟

بنظر بنده حدیث زیر صحیح و از امام علی است ولی شاید به چند شکل در کتب مختلف آمده باشد!

تفسیرها و ترجمه ها هم درست نیست!

مثلا منظور صفت غرور و تکبر داشتن زن در وجه منفی آن نیست بلکه وجه مثبت کبر یعنی سرافرازی و عزتمندی است!

و بخل هم منظور جنبه ناپسند آن مورد نظر نیست و حضرت روی چهره مثبت آن یعنی کم خرج بودن تاکید دارند!

و قصد امام دلنشین از ترس هم گونه ی مذمومش مدنظر نبوده و ترس برای دست دادن عزت و شرف، بخش پسندیده ترس است!

امام علي عليه السلام: بهترين صفات زنان، بدترين صفت مردان به شمار مي روند: خود بزرگ بینی، بخل و ترس.

هرگاه زن خودبزرگ بین باشد،به بیگانگان و نامحرمان اجازه دست درازی به حریم خود را نمی دهد

هر گاه (نسبت به مال خودش و مال شوهر که در اختیار اوست) بخیل باشد، آن را حفظ می کند . بیجا خرج نمی کند . ریخت و پاش نمی نماید .

هر گاه ترسو باشد( از بی آبرویی و از تجاوز بیگانه به حریم خود بترسد) از هر چه حرمت او را تهدید نماید، فرار می کند.

یحبّونه;1020395 نوشت:
بنظر بنده حدیث زیر صحیح و از امام علی است ولی شاید به چند شکل در کتب مختلف آمده باشد!

تفسیرها و ترجمه ها هم درست نیست!

مثلا منظور صفت غرور و تکبر داشتن زن در وجه منفی آن نیست بلکه وجه مثبت کبر یعنی سرافرازی و عزتمندی است!

و بخل هم منظور جنبه ناپسند آن مورد نظر نیست و حضرت روی چهره مثبت آن یعنی کم خرج بودن تاکید دارند!

و قصد امام دلنشین از ترس هم گونه ی مذمومش مدنظر نبوده و ترس برای دست دادن عزت و شرف، بخش پسندیده ترس است!

امام علي عليه السلام: بهترين صفات زنان، بدترين صفت مردان به شمار مي روند: خود بزرگ بینی، بخل و ترس.

هرگاه زن خودبزرگ بین باشد،به بیگانگان و نامحرمان اجازه دست درازی به حریم خود را نمی دهد

هر گاه (نسبت به مال خودش و مال شوهر که در اختیار اوست) بخیل باشد، آن را حفظ می کند . بیجا خرج نمی کند . ریخت و پاش نمی نماید .

هر گاه ترسو باشد( از بی آبرویی و از تجاوز بیگانه به حریم خود بترسد) از هر چه حرمت او را تهدید نماید، فرار می کند.

ببخشید من وسط بحث شما و جناب فروردین پریدم
اگه منظور حدیث چیزی است که شما میگید
یعنی جنبه مثبت اون صفات !!!
این دیگه کجاش برای مرد ناپسنده ؟؟؟
این صفات به این شکل برای مردان هم پسندیده اس :::

مثلا منظور صفت غرور و تکبر داشتن زن در وجه منفی آن نیست بلکه وجه مثبت کبر یعنی سرافرازی و عزتمندی است!

و بخل هم منظور جنبه ناپسند آن مورد نظر نیست و حضرت روی چهره مثبت آن یعنی کم خرج بودن تاکید دارند!

و قصد امام دلنشین از ترس هم گونه ی مذمومش مدنظر نبوده و ترس برای دست دادن عزت و شرف، بخش پسندیده ترس است!

sнαвηαм;1020399 نوشت:
ببخشید من وسط بحث شما و جناب فروردین پریدم
اگه منظور حدیث چیزی است که شما میگید
یعنی جنبه مثبت اون صفات !!!
این دیگه کجاش برای مرد ناپسنده ؟؟؟
این صفات به این شکل برای مردان هم پسندیده اس :::

مثلا منظور صفت غرور و تکبر داشتن زن در وجه منفی آن نیست بلکه وجه مثبت کبر یعنی سرافرازی و عزتمندی است!

و بخل هم منظور جنبه ناپسند آن مورد نظر نیست و حضرت روی چهره مثبت آن یعنی کم خرج بودن تاکید دارند!

و قصد امام دلنشین از ترس هم گونه ی مذمومش مدنظر نبوده و ترس برای دست دادن عزت و شرف، بخش پسندیده ترس است!

بنظر بنده منظور امام اینست که این صفات ناپسند مردان اگر در زن بود وجه مثبتی از خود نشان میدهد یعنی اگر بخل مردان در زن باشد زن کم خرج میشود و قناعت میورزد

اگر ترسو بود مثلا شبها تنها بیرون نمیره یا ...

اگر غرور داشته باشه خودش رو حقیر و سبک نمیگیره و وقار و سنگینی ازش نمود پیدا میکنه

حال اگر ترس در مردان باشه که شجاعتشان هم از بین میرود

اگر مردان غرور داشته باشند چون مثل زن ضعیف نیستند جنبه های منفی بیشتری از آنها آشکار میشود

اگر مردان که درآمد و خرجها دستشان هست بخل داشته باشند به نیازمندان هم چه بسا کمک نکنند و به خانوادشان هم سخت بگیرند در حالیکه زن چون درآمدها نزدش نیست و تنها پولی که همسرش به وی داده را دارد و... با وجود بخل کمتر خرج میکند تا بیشتر داشته باشد و...

اینا استدلال و درک بنده از حدیث هست!

با توجه به تعریف ترسو بودن پس چرا برای زن خوبه ولی برای مرد بده
بهتره برای هر دوشون بد باشه