جمع بندی دانه خردل

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دانه خردل

باسلام وعرض ادب
اینکه خداوند میفرمایند اگربه اندازه دانه خردل به اوایمان داشتیم کوه رامیتوانستیم منتقل کنیم بااین حساب بنده میتونم بگم هیچ یک ازایت الله های ماویاحتی معصومین به اندازه دانه خردل به خداایمان نداشتند چراکه هیچ کس نتوانست این کاررا انجام دهد اما چگونه است که خداوند ایمان به او(یک امردرونی)رابادانه خردل (یک چیزمادی)مثال زده ایامنظوراین است که انقدرایمان داشته باشیم که ایمانمان ازدرونمان به ظواهروبیرون واعمالمان نفوذکند یااصلامنظورذات دانه خردله که بااین که کوچک است اماسرشارازمتجلیات حق است یعنی خالی کردن دل حتی ازذره ای بدی وایمان درتمام وجودمثل دانه خردل البته کسای زیادی هستند ومطالب وفیلم های زیادی هست بطورمستند که ثابت میکنداگرصددرصدایمان قلبی داشته باشی اتش برای بدن ماداغ نیست وخیلی ها ازروی اون رد شدن
یاحق

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد عمار

پرسش:

اینکه خداوند میفرمایند اگربه اندازه دانه خردل به اوایمان داشتیم کوه را میتوانستیم منتقل کنیم با این حساب بنده میتونم بگم هیچ یک از ایت الله های ما و یا حتی معصومین به اندازه دانه خردل به خدا ایمان نداشتند چرا که هیچ کس نتوانست این کار را انجام دهد اما چگونه است که خداوند ایمان به او(یک امر درونی)را با دانه خردل (یک چیزمادی)مثال زده، ایا منظوراین است که انقدر ایمان داشته باشیم که ایمانمان ازدرونمان به ظواهر و بیرون واعمالمان نفوذ کند یا اصلا منظور ذات دانه خردل است که با این که کوچک است اما سرشار از متجلیات حق است؟ یعنی خالی کردن دل حتی از ذره ای بدی وایمان درتمام وجود مثل دانه خردل؟

پاسخ:

اين واژه‌، دو بار در سوره‌هاي انبيأ 47 و لقمان‌، 16 به كار رفته است‌.
در سورة لقمان می فرماید:
"يَـَبُنَي‌َّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَال‌َ حَبَّة‌ٍ مِّن‌ْ خَرْدَل‌ٍ فَتَكُن فِي صَخْرَة‌ٍ أَوْ فِي السَّمَـَوَ َت‌ِ أَوْ فِي الاْ ?َرْض‌ِ يَأْت‌ِ بِهَا اللَّه‌ُ إِن‌َّ اللَّه‌َ لَطِيف‌ٌ خَبِيرٌ ; اي پسرك من‌، اگر ]عمل تو[ هموزن دانة خردلي و در تخته سنگي يا در آسمان‌ها يا در زمين باشد، خدا آن را مي‌آورد، كه خدا بس دقيق و آگاه است‌."

و در سوره انبیا می فرماید:
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين: و ما در روز قيامت (براى سنجيدن عقايد و صفات و عمل‏هاى مكلفين) سنجش‏ها و ترازوهاى عادلانه مى‏نهيم، پس به هيچ كس هيچ گونه ستم نمى‏ شود و از استحقاقش كاسته نمى‏گردد، و اگر (عمل مكلف در خردى) به وزن دانه خردلى هم باشد آن را مى‏آوريم و همين كافى است كه ما حسابگريم.

اين واژه در هر دو آيه به منظور نشان دادن كوچكي عمل است و غرض آن است كه عمل خوب و بد آدمي هر چند به اندازة دانه خردل باشد از علم خدا مستور نيست و مورد ثواب و عقاب است‌.(1)

حالا اینکه شما می فرمایید خدای متعال اینطور فرموده را از کجا آوردید و کدوم آیه است!!؟

پی نوشت ها:
1. قاموس قرآن‌، سيد علي اكبر قرشي‌، واژه "خردل‌".

موضوع قفل شده است