دانلود كتاب كارنامه اسلام

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
دانلود كتاب كارنامه اسلام

كتابي درباره ي تمدن اسلامي در 25 فصل:

١- سيرى اجمالى از آغاز تاكنون

٢- تسامح، مادر تمدن انسانى اسلام

٣- مقام رفيع دانش در اسلام

٤- فرهنگ و تمدن انسانى و جهانى اسلام

٥- تمدن اسلامى، منشا یك فرهنگ عظيم انسانى

٦- معجزه فرهنگ اسلامى

٧-كتابها و كتابخانه ها

٨- مدارس و دانشگاه ها

٩- نهضت علمى مسلمانان

١٠ - علم طب و بيمارستانها

1١ - داروسازى و علوم طبيعى

و...........

كه تصويري جامع از تمدن اسلامي دست مي دهد.و آنقدر جذاب هست كه خواننده را تا پايان همراه خود كند.
پيشنهاد ميكنم اين كتاب را از دست ندهيد.