دانلود قانونی یا رایگان؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دانلود قانونی یا رایگان؟

سلام
من برای دانلود فیلم ایرانی به چند سایت مراجعه کرده و دیدم بعضی سایت ها به صورت رایگان و بعضی ها با گرفتن یک هزینه اندک لینک دانلود را در اختیار می گذارند که در سایتی که هزینه می خواست نوشته بود قانونی.
ایا میتوانم رایگان را دانلود کنم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

14mohsen;971779 نوشت:
سلام
من برای دانلود فیلم ایرانی به چند سایت مراجعه کرده و دیدم بعضی سایت ها به صورت رایگان و بعضی ها با گرفتن یک هزینه اندک لینک دانلود را در اختیار می گذارند که در سایتی که هزینه می خواست نوشته بود قانونی.
ایا میتوانم رایگان را دانلود کنم

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

فیلم هایی که در داخل کشور ساخته می شود، اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و الا دانلود آن فیلمها بدون اجازه از مالک آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

موضوع قفل شده است