جمع بندی داستان پیامیران فقط در قران امده

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
داستان پیامیران فقط در قران امده

با سلام یه سوال داشتم
ایا داستان های حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و ... فقط در قران امده یا داستان های انه ها در تاریخ هم امده و اثلا ما می دانیم قبرهای این بزرگواران کجا هست؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد سید محسن

با سلام
نام این پیامبران و داستانهای آنان هم در قرآن و در تورات و در کتب تاریخی اعم از تاریخ طبری، یعقوبی، انساب الاشراف و کتب تاریخی و روایی مثل بحار الانوار آمده است. در مورد قبر حضرت نوح مشهور است که ایشان در نجف مدفون هستند و قبر حضرت ابراهیم در الخلیل فلسطین اشغالی است. و در مورد قبر حضرت موسی برخی معتقدند که قبر ایشان مشخص نیست امابرخی معتقدند قبر ایشان در سرزمین تیه در فلسطین است. پیشنهاد میکنم به کتب تارخی طبری و یعقوبی و البلدان و بحار الانوار مجلسی مراجعه نمایید.

در کتب تاریخی قبل از اسلام هم اومده ؟؟؟ و یا در کتب تاریخی غیر اسلامی ؟؟

با سلام
در مورد کتب تاریخی قبل از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست و این که چه کتابهای در آن دوران وجود داشته بحث و نظر است مثلا کتاب تاریخ هرودوت که برای قبل از اسلام است دارای مطالب افسانه ای و خرافی است و مورخین به دیده افسانه به آن نگاه میکنند و اگر منظور شما کتاب انجیل و تورات باشد که نام پیامبران در آن ذکر شده اما آماری از کتب تاریخی قبل از اسلام سراغ نداریم

سلام من داستان پیامبران به ترتیب ازحضرت آدم تاحضرت محمد(ص)تو کتاب حیوت القلوب خوندم.خیلی جالبه.

پرسش:
داستان پیامبرانی مانند حضرت نوح، ابراهیم و حضرت موسی در کتب دیگری غیر از قرآن هم وجود دارد؟

پاسخ:
نام این پیامبران و داستان های آنان هم در قرآن، تورات و انجیل و در کتب تاریخی اعم از تاریخ طبری، یعقوبی، انساب الاشراف و کتب تاریخی و روایی مثل بحار الانوار آمده است. در مورد قبر حضرت نوح مشهور است که ایشان در نجف مدفون هستند[1]

و قبر حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب در الخلیل فلسطین اشغالی است.[2] و در مورد قبر حضرت موسی و هارون، برخی معتقدند که قبر ایشان مشخص نیست امابرخی معتقدند قبر ایشان در سرزمین تیه در فلسطین است.[3] پیشنهاد میکنم به کتب تارخی طبری و یعقوبی و البلدان و بحار الانوار مجلسی مراجعه نمایید.

در مورد کتب تاریخی قبل از اسلام اطلاعات دقیقی در دست نیست و این که چه کتاب های در آن دوران وجود داشته بحث و نظر است مثلا کتاب تاریخ هرودوت و گزنفون که برای قبل از اسلام است دارای مطالب افسانه ای و خرافی است و مورخین به دیده افسانه به آن نگاه میکنند و اگر منظور شما کتاب انجیل و تورات باشد که نام پیامبران در آن ذکر شده اما آماری از کتب تاریخی قبل از اسلام سراغ نداریم

کلیدواژه : پیامبران، تاریخ، محل دفن، قرآن
منابع

[1] . مقدسی، احسن التقاسیم، ج 1 ص 65، قاهره، مکتبه مدبولی، 1411ق
[2] . ابن کثیر، البدایه والنهایه، ج 1 ص 175، بیروت، دارالفکر، 1407ق
[3] . تاریخ طبری، ج 1 ص 435، بیروت، دارالتراث، 1387ق


موضوع قفل شده است