دادن زکات فطره به پدر و مادر

تب‌های اولیه

7 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
دادن زکات فطره به پدر و مادر

آیا زکات فطره را می توان به پدر و مادر خود که نیازمندند پرداخت کرد؟
همه مراجع: اگز پدر و مادر فقیر باشند، فرزندان باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره به آنان داد.
(توضیح المسائل مراجع، مسئله1948؛ نوری، توضیح المسائل، مسئله944)

به کسی از اقوام اما غیر از پدر و مادر چی؟ میشه پرداخت کرد؟

بی دل;46187 نوشت:
به کسی از اقوام اما غیر از پدر و مادر چی؟ میشه پرداخت کرد؟

در دادن زكات فطر شرط است كه فقير واجب النفقه زكات دهنده نباشد و واجب النفقه مانند پدر و مادر ، همسر و اولاد هستند از اين رو به غير از اينها از اقوام فقير مي شود زكات داد . (1)

پي نوشت:‌
1. امام خميني ره ، تحرير الوسيله كتاب الزكات ج 1 ص 337 م 15

زکات فطره را در روز عید فطر به دلایلی نتوانستم پرداخت کنم
الان میتوانم پرداخت کنم؟
مبلغ ان چقدر است؟
نیت قضا کنم؟

طبق نظر امام ورهبری :اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است ،فطره را ندهد وکنار هم نگذارد ،احتیاط واحب ان است که بعدا بدون این که نیت اداو قضا کند،فطره را بدهد ومقدار ان برای خود انسان وکسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع که تقریبا سه کیلوگرم، گندم یا جو یا کشمش یا برنج یامانند اینها را به فقیر بدهد واگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است . رساله مراجع /ج 2 / اجکام زکات / م1991 و م2031.

با تشکر از پاسخ شما
پول زکات فطره را می توانم در صندوق صدقات بیندازم؟

شادان;79287 نوشت:
با تشکر از پاسخ شما پول زکات فطره را می توانم در صندوق صدقات بیندازم؟

با تشكر از سئوال شما

عين زكات فطره يا پول آن بايد به دست خود فقير برسد و به هر فقيري هم كمتر از يك صاع نبايد داده شود از اين رو ريختن به صندوق صدقات جايز نيست (1)

پي نوشت:‌
1. توضيح المسائل مراجع م 2018 و 2032

موضوع قفل شده است