جمع بندی خیس شدن تمام دست موقع شستن اولیه دست ها

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خیس شدن تمام دست موقع شستن اولیه دست ها

سلام
آیا در ابتدای وضو در هنگام شستن دست ها، باید تمامی قسمت دست خیس شود؟ یا هنگام شستن دست ها (راست و چپ) از آرنج به پایین باید دقت کرد تمامی قسمت های دست خیس شوند؟
مرجع بنده حضرت آیت الله امام خامنه ای هستن

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

navidsincere;744316 نوشت:
سلام
آیا در ابتدای وضو در هنگام شستن دست ها، باید تمامی قسمت دست خیس شود؟ یا هنگام شستن دست ها (راست و چپ) از آرنج به پایین باید دقت کرد تمامی قسمت های دست خیس شوند؟
مرجع بنده حضرت آیت الله امام خامنه ای هستن

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در حین آب ریختن لازم نیست همه قسمتها خیس شود،بلکه وقت دست کشیدن هم اگر همه قسمتها از بالا به به پایین شسته شود،کافی است.

تذکر:البته با توجه به اینکه تری در وضو کافی نیست و باید به واسطه كشيدن دست آب كمى در آنها جارى شود.


پی نوشت:
رساله امام،احکام وضو،مساله 243و244

موضوع قفل شده است