خون هايي كه دَلَمِه هستن و يه گوشه هاي استخوان مرغ هستند نجس هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خون هايي كه دَلَمِه هستن و يه گوشه هاي استخوان مرغ هستند نجس هستند؟

سلام

ببخشيد من اون خون هايي كه دَلَمِه هستن و يه گوشه هاي استخوان مرغ هستند رو جدا نميكردم
الان فهميدم كه پختن اونا رو پاك نميكرده
الان سوالم اينه كه آيا بايد از دوستام كه باهم زندگي ميكنيم، اطلاع بدم؟ بايد حلاليت بطلبم؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

ببخشيد من اون خون هايي كه دَلَمِه هستن و يه گوشه هاي استخوان مرغ هستند رو جدا نميكردم
الان فهميدم كه پختن اونا رو پاك نميكرده
الان سوالم اينه كه آيا بايد از دوستام كه باهم زندگي ميكنيم، اطلاع بدم؟ بايد حلاليت بطلبم؟

با سلام و احترام

خون هایی که بعد از ذبح شرعی در بدن حیوان می ماند پاک است و البته درفرض سوال شما درهرحال نیازبه اطلاع و حلالیت نیست.

رساله مراجع، احکام نجاسات

موضوع قفل شده است