خودکشی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خودکشی

اگر کسي خودکشي کند آيا عزرائيل جان آن را گرفته اگر بله مگر عزرائيل فقط به امر خدا عمل نميکند پس در اصل آن شخص به امر خدا کشته شده است پس چرا به جهنم ميرود؟

با نام اللهکارشناس بحث: استاد طاها

با عرض سلام به شما دوست گرامی

وقوع مرگ یک عمل تک ساحتی نیست بلکه مجوعه ای از عوامل دست به دست هم میدهند تا مرگ رخ دهد به عنوان مثال در مرگ طبیعی، قوای حیاتی انسان کارآیی خود را از دست میدهند و زمینه را برای قطع ارتباط روح با بدن آماده میکنند به این صورت که قابلیت بدن برای ارتباط با روح از بین میرود و اینجاست که فرشته مرگ به وظیفه خود عمل میکند و عمل توفی را انجام میدهد. توفی به معنای گرفتن است گو اینکه روح امانتی در بدن بوده است که هنگامی که بدن قابلیت پذیرش آنرا از دست میدهد عزرائیل روح را تحویل میگیرد. (تفسیر نمونه/ج2/ص569)

کسی که خودکشی میکند در حقیقت به اختیار خود قابلیت بدنش را برای ارتباط داشتن با روح سلب میکند و از اینروست که به آن خود کشی میگویند و وقتی قابلیت بدن برای ارتباط با روح از بین رفت اینجاست که فرشته مرگ به وظیفه خود عمل میکند و روح را تحویل میگیرد که در اصطلاح آنرا قبض روح میگویند.

با این توضیح روشن میشود که فرد خودکشی کننده، نقش کلیدی در مرگ خویش دارد و به همین میزان نیز مستحق عقوبت و عذاب الهی است.

در پناه حق

بسمه تعالی
سلام علیکم
در عالم هستی از بزرگترین کارها و کوچکترین آنها همه با اراده خدا می باشد زیرا (لا موثر فی الوجود الا الله) اما این اراده حق تعالی در اغلب موجودات به صورت تکوینی و جبری وغریزی صورت می گیرد ولی در انسان خدا اراده کرده است با اختیار کارها را انجام دهد. خودکشی هم یک فعل و عمل می باشد. پس خدا باید اراده کرده باشد که خود کشی انجام گیرد. با این توضیح که:
هر عمل چه نیک و چه بد احتیاج به حیات ، قدرت ، اسباب،و ... دارد . خدا این ها را داده است و این انسان است که آن را در کار خوب بکار می برد یا در عمل بد و برای همین است که انسان پاداش و عذاب دارد زیرا او بوده که این نعمت الهی را در راه خودکشی استفاده کرد و یا این نعمتهای الهی را برای دستگیری یک انسان مستمند بکار گرفت.

بنابر این سزای استفاده بد از نعمت های الهی که خود کفران نعمت می باشد ،جهنم است و سزای بهره برداری بجا و بهینه نعمتهای الهی که خودشکر نعمت می باشد، بهشت است.

اما اینکه آیا انسانی که خودکشی می کند آیا عزرائیل است که جان او را می گیرد یا خودش جان خود را گرفته است ؟

چنین انسانی در واقع با انتخاب نا بجای خود و سوء استفاده از نعمتهای الهی خود را آماده کرده است تا عزرائیل جان او را زودتر بگیرد. یعنی با اختیار خود بدن خود را از داشتن روح سلب کرده است. پس خودش علت زود هنگام مرگ خود است و عزرائیل هم جان او را از بدنش جدا می کند.

والسلام

موضوع قفل شده است