خواندن نماز قضا برای غیر با وجود داشتن نماز قضا

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن نماز قضا برای غیر با وجود داشتن نماز قضا

سلام؛

آیا اگر کسی نماز قضا به گردن دارد می‌تواند برای دیگری اعم از اختیاری یا استیجاری، نماز بخواند. همین حکم در رابطه‌ی با روزه چگونه است؟

متشکرم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

ز.مهاجر;904460 نوشت:
سلام؛

آیا اگر کسی نماز قضا به گردن دارد می‌تواند برای دیگری اعم از اختیاری یا استیجاری، نماز بخواند. همین حکم در رابطه‌ی با روزه چگونه است؟

متشکرم

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

شخصی که روزه قضا دارد ، می تواند از دیگری اجیر شود و روزه قضا بجا بیاورد.
اما کسی که روزه قضا دارد ، روزه مستحبی ، یا بدون اینکه اجیر شود ، برای دیگری نمی تواند ،روزه بگیرد.

شخصی که نماز قضا دارد ، می تواند از دیگری اجیر شود و قضای نماز دیگری را بجا بیاورد و همچنین می تواند نماز مستحبی بخواند ، یا از طرف دیگری بدون اینکه اجرت گرفته باشد ، نمار بخواند.

موضوع قفل شده است