جمع بندی خواندن نماز اول وقت با تیمم بدل از غسل در اول وقت

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن نماز اول وقت با تیمم بدل از غسل در اول وقت

با سلام،
چند باری برای بنده پیش آمده که زمانی که محتلم هستم به دلیل ضرورت انجام کاری در خارج از منزل، وقت برای غسل کردن نداشته ام (مثلا با محتلم شدن در خواب در هنگام ظهر، برای خواندن نماز ظهر و عصر از ابتدای اذان ظهر تا غروب وقتی برای انجام غسل نداشته ام) در این زمان اطمینان داشتم که اگر بعد از اذان، نماز ظهر و عصر را با تیمم بدل از غسل نخوانم، وقت برای غسل کردن وجود نخواهد داشت و نمازم در آخر قضا می شود، آیا در این مورد خاص، می توانم نمازم را در اول وقت با تیمم بدل از غسل بخوانم؟
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد شفا

masaf;724292 نوشت:
با سلام،
چند باری برای بنده پیش آمده که زمانی که محتلم هستم به دلیل ضرورت انجام کاری در خارج از منزل، وقت برای غسل کردن نداشته ام (مثلا با محتلم شدن در خواب در هنگام ظهر، برای خواندن نماز ظهر و عصر از ابتدای اذان ظهر تا غروب وقتی برای انجام غسل نداشته ام) در این زمان اطمینان داشتم که اگر بعد از اذان، نماز ظهر و عصر را با تیمم بدل از غسل نخوانم، وقت برای غسل کردن وجود نخواهد داشت و نمازم در آخر قضا می شود، آیا در این مورد خاص، می توانم نمازم را در اول وقت با تیمم بدل از غسل بخوانم؟
مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستم

سلام علیکم

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی:

اگر این نتوانستن عذر شرعی محسوب شود،اگر اطمینان دارید تا آخر وقت عذرتان باقی است ،می توانید از اول وقت اقدام به تیمم کرده و نمازتان را بخوانید.

و اما اگر عذر شرعی محسوب نشود،تیمم در اول وقت صحیح نیست ، وباید صبر کنید تا آخر وقت و غسل کنید و یا در تنگی وقت (که دیگر وقت برای غسل کردن نیست چون اگر غسل کند نماز قضا می شود)که عذر شرعی محسوب می شود تیمم کنید ونمازتان را بخوانید.

تذکر:عذر شرعی:به عذری گفته می شود که از جهت شرعی شخص معذور از غسل کردن است:مثلا آب ندارد،یا آب برای او ضرر دارد،یا وقت به قدری تنگ است که اگر بخواهد غسل کن نماز قضا می شود یا..... واما مواردی را که شرعا عذر محسوب نمی شود: مثلا امروز کاری دارد که اگر انجام ندهد فردا انجام می دهد ،یا مثلا کارمند است، می تواند مرخصی ساعتی بگیرد ولی نمی گیرد،یا خجالت می کشد برود غسل یا.... که عذر شرعی محسوب نمی شود.

پی نوشت:
رساله آیت الله مکارم شیرازی،تیمم،مساله 612 واحکام تیمم،مساله659

موضوع قفل شده است