جمع بندی خواندن نماز استیجاری با داشتن نماز قضا

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن نماز استیجاری با داشتن نماز قضا
سلام. بنده نماز های قضا دارم و نماز استیجاری هم گرفتم. می خواستم ببینم که نماز هایی که برای آن بنده خدا می خوانم و خواندم مقبول است با اینکه خودم نماز قضا دارم؟  آیت الله وحید
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام.   بنده نماز های قضا دارم و نماز استیجاری هم گرفتم. می خواستم ببینم که نماز هایی که برای آن بنده خدا می خوانم و خواندم مقبول است با اینکه خودم نماز قضا دارم؟    آیت الله وحید
با سلام و احترام خواندن نمازاستیجاری با داشتن نمازقضا اشکال ندارد. استفتا از دفترآیت الله وحید
موضوع قفل شده است