جمع بندی خواندن نماز استیجاری با داشتن نماز قضا

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواندن نماز استیجاری با داشتن نماز قضا

سلام.

بنده نماز های قضا دارم و نماز استیجاری هم گرفتم. می خواستم ببینم که نماز هایی که برای آن بنده خدا می خوانم و خواندم مقبول است با اینکه خودم نماز قضا دارم؟ 

آیت الله وحید

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام.

 

بنده نماز های قضا دارم و نماز استیجاری هم گرفتم. می خواستم ببینم که نماز هایی که برای آن بنده خدا می خوانم و خواندم مقبول است با اینکه خودم نماز قضا دارم؟ 

 

آیت الله وحید

با سلام و احترام

خواندن نمازاستیجاری با داشتن نمازقضا اشکال ندارد.

استفتا از دفترآیت الله وحید

موضوع قفل شده است