خواص تربت سیدالشهداء(ع)

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خواص تربت سیدالشهداء(ع)

امام رضا (علیه السّلام): هر خاكي همچون مردار، خون و ذبح شدة بي‌نام خدا حرام است، مگر خاك قبر حسين(علیه السّلام) كه درمان هر درد است. 1برچسب: 

امام صادق (علیه السّلام): در خاك قبر حسين (علیه السّلام) شفاي هر درد است و آن دواي بزرگتر است. 2
امام صادق (علیه السّلام): سجده بر تربت حسين(علیه السّلام) حجاب‌هاي هفتگانه را كنار مي‌زند.3
امام صادق (علیه السّلام): كام فرزندان خود را با تربت حسين(علیه السّلام) برداريد، كه اين تربت امان است .4
امام صادق (علیه السّلام): در خاك قبر حسين (علیه السّلام) شفا است، حتي اگر به اندازه سر ميل (ميلي كه با آن سرمه مي‌كشند) باشد.5

امام صادق (علیه السّلام): كسي كه بيماري بر او عارض شده باشد، قبل از خوردن هر دارويي، تربت قبر امام حسين(علیه السّلام) را بخورد، خداوند منان او را از آن مرض شفا مي‌دهد، مگر از مرگ. 6
امام رضا (علیه السّلام) : تربت امام حسين(علیه السّلام) به اذن خدا موجب حفظ مال مي‌باشد.7
امام صادق (علیه السّلام): هرگاه از سلطان و حاكمي ترس داشتي، يا ترس ديگري در تو پيدا شد، از منزل بيرون بيا، در حالي كه تربت حسين (علیه السّلام) را همراه داري. چون آن را بر مي‌داري بگو: خدايا اين تربت قبر حسين(علیه السّلام) ولي و فرزند ولي توست كه به منظور حفظ از آنچه خوف دارم برداشته‌ام.8

امام صادق (علیه السّلام): تربت امام حسين (علیه السّلام) شفاي درد است مگر در سه حالت كه تربت فاسد گشته و اثر خود را از دست مي‌دهد:
الف) آنچه كه با تربت مخلوط مي‌گردد شبهه ناك يا آلوده باشد
ب) مصرف كننده تربت اعتقاد به شفاي تربت نداشته و يا ترديد داشته باشد
ج) شياطين و يا اجنه (جن‌ها) از اهل كفر تربت را مسح نموده و آن را فاسد كنند.
پس براي سالم ماندن تربت مي‌بايست پس از دريافت، آن را پنهان كرد و بر آن نام پروردگار را بسيار خواند و دميد.

امام صادق (علیه السّلام): بر عهده شخص غني است كه در سال دو مرتبه و فقيران در سال يك مرتبه به زيارت قبر امام حسين (علیه السّلام) بروند.9
امام صادق (علیه السّلام): قبر حضرت امام حسين (علیه السّلام) را زيارت كنيد، اگر چه سالي يك بار باشد. 10
امام صادق (علیه السّلام): هرگاه خواستي امام حسين (علیه السّلام) را زيارت كني، با حالتي اندوهگين و پر رنج، خاك آلود و پژمرده، گرسنه و تشنه زيارت كن. چون حسين (علیه السّلام) اين گونه شهيد شد. 11
امام صادق (علیه السّلام): زيارت حسين بن علي (علیه السّلام) بر هركسي كه او را از سوي خداوند امام مي‌داند واجب است. 12
امام باقر (علیه السّلام) : هركس امام حسين (علیه السّلام) را در حالت خوف و هراس زيارت كند، خداوند او را از هراس قيامت ايمن مي‌دارد. 13
امام صادق (علیه السّلام): وقتي خانه و منزلت دور بود و از نزديك نتوانستي به زيارت امام حسين (علیه السّلام) و ديگر ائمه نائل گردي، بر بالاي بام منزل برو، دو ركعت نماز بخوان و با اشاره به قبور ومزار ما سلام بده، كه سلام تو به ما خواهد رسيد. 14
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه دوست دارد در روز قيامت بر سفره‌هاي نور بنشيند، پس بايد از زوار حسين بن علي (علیه السّلام) باشد. 15
امام صادق (علیه السّلام): خداوند منان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوار امام حسين (علیه السّلام) نازل مي‌فرمايد و خدمتكاران ايشان فرشتگانند. هيچ بنده‌اي از بندگان خداوند حاجتي از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند متعال درخواست نمي‌كنند مگر آنكه خدا به او عطا مي‌فرمايد. 16
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه مي‌خواهد در همسايگي رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و حضرت علي و فاطمه عليهم السلام باشد، زيارت حسين بن علي(علیه السّلام) را ترك نكند. 17
امام باقر (علیه السّلام): كسي كه دوست دارد محل زندگي و منزلش بهشت باشد، ‌پس زيارت مظلوم كربلا را ترك نكند. 18
امام صادق (علیه السّلام): زيارت قبر امام حسين (علیه السّلام) افضل اعمال است. 19
امام موسي كاظم (علیه السّلام): هركس قبر حسين (علیه السّلام) را زيارت كند در حالي كه او را بشناسد، خداي تعالي تمامي گناهان او را مي‌بخشد. 20

امام باقر (علیه السّلام): كسي كه از روي شوق و ذوق به زيارت امام حسين (علیه السّلام) برود، خداوند متعال هزار حج و هزار عمره قبول شده برايش مي‌نويسد و اجر و ثواب هزار شهيد از شهداي بدر و اجر هزار روزه‌دار و هزار صدقه قبول شده و آزاد كردن هزار بنده برايش منظور مي‌شود و پيوسته در طول ايام سال از هر آفتي كه كمترين آن شيطان است محفوظ ماند و خداوند متعال فرشتة كريمي را بر او مي‌گمارد تا او را از هر طرف نگهباني كند و چنانچه در بين سال بميرد، فرشتگان رحمت الهي بر او حاضر و پس از غسل و كفن او، برايش استغفار و طلب آمرزش كرده و تا قبرش او را همراهي مي‌كنند.
آنگاه روزنه‌اي به طول شعاع چشم در قبرش ايجاد مي‌نمايند. او را از فشار قبر ايمن داشته و از خوف و ترس دو فرشته نكير و منكر دور سازند و برايش دري به سوي بهشت گشوده و نامه اعمالش را به دست راستش بدهند و تا روز قيامت نوري به وي اعطا مي‌شود كه از پرتو آن مغرب و مشرق روشن گردد. پس منادي ندا مي‌كند: اين كسي است كه از روي شوق و ذوق حضرت امام حسين (علیه السّلام) را زيارت كرده است. پس از اين ندا، همه به او غبطه خورده و آرزو مي‌كنند كه اي كاش آنان نيز زائر حسين بن علي (علیه السّلام) بودند. 21
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه به زيارت قبر امام حسين (علیه السّلام) برود و به حق آن حضرت آگاهي داشته باشد، مانند كسي است كه سه حج با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) انجام داده باشد. 22
امام رضا (علیه السّلام) : ‌زيارت قبر حسين (علیه السّلام) معادل يك عمره مقبول مي‌باشد. 23
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه از روي شوق به زيارت قبر حسين (علیه السّلام) برود روز قيامت خداوند متعال او را از جمله آمنين محسوب مي‌فرمايد و نامة عمل او را به دست راستش مي‌دهد و در زير پرچم حسين (علیه السّلام) بوده تا داخل بهشت شود. پس حق تعالي او را در درجه و مرتبه خودش مكان مي‌دهد. به درستي كه خداوند متعال عزيز و حكيم مي‌باشد. 24
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه امام حسين (علیه السّلام) را زيارت كرده و قصدش خداوند عزوجل باشد، جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل او را همراهي نموده تا به منزلش وارد شود. 25
امام صادق (علیه السّلام): هر كه عارفانه قبر حسين (علیه السّلام) را زيارت كند، خداوند گناهان گذشته و آينده‌اش را مي‌آمرزد. 26
امام رضا (علیه السّلام): كسي كه قبر حسين (علیه السّلام) را در كنار فرات زيارت كند، مثل كسي است كه خدا را در بالاي عرش زيارت نموده است. 27
امام باقر (علیه السّلام): امر كنيد شيعيان ما را به زيارت قبر حسين بن علي (علیه السّلام) ، زيرا زيارت آن حضرت رزق و روزي را زياد و عمر را طولاني كرده و بلاها را از امور دنيوي دور مي‌سازد. 28
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه قبر حسين (علیه السّلام) را زيارت نكند از خير كثير محروم مانده و از عمرش يك سال كم مي‌شود. 29
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه به زيارت قبر حضرت حسين (علیه السّلام) رفته در حالي كه به حق آن حضرت آگاه باشد، حق تعالي اجر و ثواب كسي كه هزار بنده را آزاد كرده است به او مي‌دهد. او مانند كسي است كه هزار اسب را زين كرده و لجام زده و در راه خدا با آنها جهاد كرده باشد. 30

امام صادق (علیه السّلام): زائر امام حسين (علیه السّلام) در روز قيامت، صد نفر را كه همگي اهل دوزخ و در دنيا از مسرفين هستند شفاعت مي‌كند. 31
امام صادق (علیه السّلام): هيچ اندوهگيني به زيارت قبر امام حسين (علیه السّلام) نمي‌رود، مگر آن كه خداوند متعال اندوهش را برطرف كرده و حاجتش را روا مي‌سازد. 32
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه حسين (علیه السّلام) را در روز عاشورا زيارت كند، بهشت براي او واجب است. 33
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه حسين (علیه السّلام) را در عاشورا زيارت كند، مثل كسي است كه در پيش روي آن حضرت به خون خويش بغلتد. 34
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه حضرت امام حسين (علیه السّلام) را در نيمه شعبان، شب عيد فطر و شب عرفه در يك سال زيارت كند، خداوند متعال ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول به وي داده و هزار حاجت از حوائج دنيا و آخرتش را روا مي‌سازد. 35
امام صادق (علیه السّلام): كسي كه قبر مطهر حضرت امام حسين (علیه السّلام) را در نيمه شعبان زيارت كند، حق تعالي گناهان گذشته و آينده‌اش را مي‌بخشد. 36
امام صادق (علیه السّلام): روز قيامت منادي ندا مي‌كند: شيعيان آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) در كجا هستند؟ پس از ميان مردم، گردن‌هايي كشيده شده و افرادي به پاي خيزند كه عدد آنها را غير از خداوند، كس ديگري نمي‌داند. پس منادي ندا مي‌كند: زوار قبر حضرت امام حسين (علیه السّلام) در كجا هستند؟ خلق بسياري به پاي خيزند. پس به ايشان گفته مي‌شود. دست هركس را كه دوست داريد بگيريد و آنها را به بهشت ببريد. آنگاه شخصي كه جزء زائرين است، هركس را كه بخواهد گرفته و به بهشت مي‌برد. بدون اينكه مانعي در بين باشد.
امام رضا (علیه السّلام): اگر بر امام حسين (علیه السّلام) آنچنان گريه كني كه اشك بر گونه ات روان شود، هر گناه كوچك و بزرگت از جانب خداوند آمرزيده مي‌شود. 37
امام رضا (علیه السّلام): هركسي دربارة حسين (علیه السّلام) مرثيه بسرايد، خداوند بهشت را بر او واجب مي‌كند و او را مي‌آمرزد. 38
امام صادق (علیه السّلام): هركس كه يك بيت شعر دربارة ما بگويد، خداوند براي او خانه‌اي در بهشت بنا مي‌كند. 39
امام صادق (علیه السّلام): هر كه آب بنوشد و حسين بن علي (علیه السّلام) را ياد كند و قاتل او را لعن نمايد براي او هزار حسنه نوشته مي‌شود و هزار گناه از او محو مي‌گردد. 40

پي نوشت ها :

1. سفينه البحار ج 2 ص 103
2. من لايحضره الفقيه ج 2 ص 599
3. بحارالانوار ج 82 ص 153 و 334
4. وسائل الشيعه ج 10 ص 410
5. كامل الزيارات ص 835
6. كامل الزيارات ص 835
7. كامل الزيارات ص 845
8. كامل الزيارات ص 858
9. كامل الزيارات ص 888
10. كامل الزيارات ص 896
11. كامل الزيارات ص 210
12. وسائل الشيعه ج 10 ص 346
13. كامل الزيارات ص 873
14. كامل الزيارات ص 125
15. كامل الزيارات ص442
16. كامل الزيارات ص 443
17. كامل الزيارات ص 446
18. كامل الزيارات ص 447
19. كامل الزيارات ص 480
20. كامل الزيارات ص 450
21. كامل الزيارات ص 468
22. كامل الزيارات ص 460
23. كامل الزيارات ص508
24. كامل الزيارات ص 465
25. كامل الزيارات ص 475
26. امالي ـ ص 197
27. كامل الزيارات ص 484
28. كامل الزيارات ص 494
29. كامل الزيارات ص496
30. كامل الزيارات ص 545
31. كامل الزيارات ص 548
32. كامل الزيارات ص 553
33. كامل الزيارات ص 174
34. كامل الزيارات ص 174
35. كامل الزيارات ص 565
36. كامل الزيارات ص 598
37. نفس الهموم ص 11
38. رجال طوسي ص 289
39. وسايل الشيعه/ ج 10/ ص 467
40. امالي، صدوق، ص 122

منبع:راسخون

برای شفا چه مقدار از تربت را باید خورد و چگونه ؟

در روايتي‌ از حضرت‌ صادق‌ (علیه السلام) آمده‌ است‌: «طين‌ قبر الحسين‌(علیه السلام) شفاء من‌ كل‌داء؛ خاك‌ و تربت‌ قبر حسين‌ (علیه السلام) از هر دردي‌ شفا است‌». در روايت‌ ديگر از آن‌ حضرت‌،آمده‌ است‌ كه‌ فرمود: « في‌ طين‌ قبر الحسين‌(علیه السلام) الشفاء من‌ كل‌ داء و هو الدواء الاكبر؛ درخاك‌ قبر حسين‌ (علیه السلام) شفاي‌ هر دردي‌ است‌ و آن‌ دواي‌ بزرگ‌ است‌».
نيز از حضرت‌ صادق‌ مروي‌ است‌ كه‌ فرمود: « طين‌ قبر الحسين‌ فيه‌ شفاء و ان‌ اخذ علي‌ رأس‌ ميل‌ ؛ خاك‌ قبر حسين‌ در آن‌ شفا است‌ ؛ اگر چه‌ از سر يك‌ ميل‌ برداشته‌ شود».
موضوع قفل شده است