خمینی فی قلبی و فی قلب کل مصری

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
خمینی فی قلبی و فی قلب کل مصری

بسم الله الرحمن الرحیم

[HL]خمینی فی قلبی و فی قلب کل مصری[/HL]

پرتال امام خمینی(س): پس از تدوین و انتشار فیلم مستند اعدام فرعون از سوی ستاد پاسداشت شهدای جهان اسلام، در مصر به تمام روزنامه ها دستور داده شد
تا این موضوع را بزرگ کنند تا مردم را نسبت به ایران بدبین کنند... بعد یک خبر پخش کردند که به زودی برای مقابله
به مثل، یک فیلم در مصر ساخته خواهد شد به نام خمینی امام خون.من رفتم دیدنِ آقای دکتر خطیب شیخ الازهر و برایشان توضیح دادم
که این جریان فیلم اعدام فرعون مربوط به حکومت جمهوری اسلامی نیست؛ کار یک گروه است اما بیانیه ای که شما صادر کرده اید
علیه حکومت جمهوری اسلامی است... ایشان قانع شد... از ایشان خواستم که خوب شما بیانیه تان را اصلاح کنید... گفت چون منطق درستی گفتید
این کار را می کنم و این کار را کرد...بعد آخر جلسه گفتم آقای خطیب شنیدم فیلمی علیه امام خمینی بنا است
در مصر متقابلاً تولید بشود. ایشان برآشفت. گفت کی این کار را می خواهد بکند؟ امکان ندارد و من نشنیدم. گفتم شما نشنیدید ولی اطلاع داده شده است
و ظاهراً چند درصد از متن فیلمنامه هم نوشته شده... آدرس دادم به ایشان. ایشان شدیداً ناراحت شدیک مرتبه مشت زد روی میز گفت
راجع به امام خمینی بنا است این کار را بکنند؟ گفتم بله. ایشان فریاد زد گفت: خمینی فی قلبی و فی قلب کل مصری. تا من زنده ام اجازه نخواهم داد
در این مملکت علیه امام خمینی فیلمی ساخته بشود.این جمله از بالاترین مقام اهل سنت مصر است
که از طرف حکومتی منصوب شده که روابط خوبی با ما ندارد.

پرتال امام خمینی ره
منبع: مصاحبه نشریه راه با حجت الاسلام زمانی، رایزن فرهنگی سابق ایران در مصر