جمع بندی خشک کردن بدن بعد از غسل و وضو

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خشک کردن بدن بعد از غسل و وضو

سلام : ببخشید من بعد از غسل و وضو بدنم را خشک کردم ایا وضو و غسلم صحیح است.
و اینکه هنگام غسل جنابت من به جای اینکه دستم را بر پایم بکشم ، در عوض پایم را به تنهایی در زیر دوش اب تکان دادم ایا غسلم صحیح است.

با نام اللهکارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

aaty;479859 نوشت:
سلام : ببخشید من بعد از غسل و وضو بدنم را خشک کردم ایا وضو و غسلم صحیح است.
و اینکه هنگام غسل جنابت من به جای اینکه دستم را بر پایم بکشم ، در عوض پایم را به تنهایی در زیر دوش اب تکان دادم ایا غسلم صحیح است.

با عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

در هر دو صورت وضو و غسل صحیح است .

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است