خرید یک وسیله--------سوال فقهي

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خرید یک وسیله--------سوال فقهي

اگر یک وسیله که به آن نیاز داریم را از مغازه داری بخریم به این نحو که :

تنها 10 درصد پول آن را داده باشیم و به او گفته باشیم به قصد امتحان یک روز از آن استفاده می کنیم

(او به ما نگفته است) اما او قبول کند ، اما ما بیشتر از یک روز از آن استفاده کنیم (نیت قطعی برای خرید

داریم ) اما با این فکر که در طول دوهفته اخیر پولش را کامل می دهیم ،از آن وسیله استفاده کنیم

1 آیا استفاده از آن وسیله بیش از یک روز جایز است ؟ با توجه به آنکه ضروری است

و استفاده نکردن از آن برای سلامتی ضرر دارد

2 اگر اطمینان داشته باشیم پولش را ظرف یک هفته خواهیم داد و (در صورت حرام بودن استفاده)

نگه داشتن آن بدون استفاده تا تامین شدن پول ، اشکال شرعی دارد؟

سیمرکا;31979 نوشت:
آیا استفاده از آن وسیله بیش از یک روز جایز است ؟ با توجه به آنکه ضروری است و استفاده نکردن از آن برای سلامتی ضرر دارد

سیمرکا;31979 نوشت:
اگر اطمینان داشته باشیم پولش را ظرف یک هفته خواهیم داد و (در صورت حرام بودن استفاده) نگه داشتن آن بدون استفاده تا تامین شدن پول ، اشکال شرعی دارد؟

باسلام وتشكر از سوال شما
همانطوري كه در تحرير ج/1 /احكام بيع /در بحث خيار تاخير اشاره شده، اصل معامله قطعي شده و تصرف اشكالي ندارد مگر مطمئن شويد او ناراضي است والبته بخاطر تاخير در پرداخت ثمن براي فروشنده حق خيار تاخير است ومي تواند معامله را بهم بزند
.
تحرير ج/1 /احكام بيع/خيار تاخير

با سلام وتشكر از شما در صورتي كه خريدار ميتواند معامله را به هم بزند كه اين سه شرط نباشد اول بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند . به طوري كه به صورت خريداري شده باقي نمانده است دوم ....توضيح المسايل ماجع ج2 ص246 مساله 2135. پس در اين صورت اگر عيبي در مال پيدا شود شما حق باز گرداندن نداريد .

موضوع قفل شده است