خروج رطوبت بعد از استبراء

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خروج رطوبت بعد از استبراء

[="Black"]با سلام
از همین الان ببخشید
بعد از رفتن به عذر می خوام دستشویی و بعد از عذر می خوام بول کردن استبراء کردم
بعد که کارم تموم شد اومدم بیرون، وضو گرفتم
بعد از چند لحظه (شاید چند دقیقه) احساس کردم ناخودآگاه مایعی از بدنم خارج شده
حالا سوالام
1. حکم مایع چی بوده؟
2. وضویم باطل شده؟
3. اگر نمازی خوانده باشم، حکم آن چیست؟
4. اگر استبراء نکرده باشم،حکم ها چه تغییراتی می کند؟
[/]

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد اسراء

فدائی سید علی;396090 نوشت:
با سلام
از همین الان ببخشید
بعد از رفتن به عذر می خوام دستشویی و بعد از عذر می خوام بول کردن استبراء کردم
بعد که کارم تموم شد اومدم بیرون، وضو گرفتم
بعد از چند لحظه (شاید چند دقیقه) احساس کردم ناخودآگاه مایعی از بدنم خارج شده
حالا سوالام
1. حکم مایع چی بوده؟
2. وضویم باطل شده؟
3. اگر نمازی خوانده باشم، حکم آن چیست؟
4. اگر استبراء نکرده باشم،حکم ها چه تغییراتی می کند؟

[=Noor_Lotus]گاهى بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتى خارج مى‌شود كه شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاك؟ اگر انسان بعد از مدتى بطور اتفاقى متوجه اين مسأله شود، نمازهاى گذشته‌اش چه حكمى دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختيارى بررسى نمايد؟

[=Noor_Lotus]ج: اگر بعد از استبراء رطوبتى خارج شود كه بول بودن آن مشكوك باشد، حكم بول را ندارد و محكوم به طهارت است، و بررسى و جستجو در اين باره لازم نيست.

استفتائات رهبری
[=Noor_Lotus] اگر شك كند كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مى‌گذارد كه وضوى او باقى است ، ولى اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتى از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگر، وضوى او باطل است.
رساله امام مساله ی 300

موضوع قفل شده است