خدا پشت پنجره ایستاده.... (حمله از پشت شیطان)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
خدا پشت پنجره ایستاده.... (حمله از پشت شیطان)

سلام

فایل صوتی زیر ارزش شنیدن در روزهایی که در اشتباهات و گناهان گذشته سیر میکنیم رو داره....