*ختم قرآن در ماه مبارك رمضان 1395 *

تب‌های اولیه

501 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

حزب 42 تا 82 مال من

حزب 83 تا 120 مال من

ختم بیست و دوم رو شروع می کنیم
حزب 1 تا 41 مال من

حزب 42 تا 82 مال من

حزب 83 تا 120 مال من

ختم بیست و سوم رو شروع می کنیم
حزب 1 تا 41 مال من

rea1362;816924 نوشت:
ختم بیست و سوم رو شروع می کنیم
حزب 1 تا 41 مال من

سلام و آروزوی قبولی طاعات و عبادات
با اجازه حزب 42و 43 فعلا برای من.

سلام دوست خوبم
باشه عزیزم
قبول باشه

حزب44 تا 84 مال من

حزب 84 تا 120 مال من