خانه دوستی

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
خانه دوستی

من دنبال یک ایده هستم که یک گروه تشکیل بدیم و وسایلی که نیاز نداریم رو اهدا کنیم به هم نوعان و دوستانی که مشکلات دنیا انقدر کمرشان را خورد کرده که توانایی هایشان

ضعیف شده تا بتوانیم برای این گروه از دوستان راه را به نوعی باز کنیم که در آینده ای نه چندان دور بتوانند به جامعه ما کمک کنند و ما را در دوستی خودشان شریک بدانند .

اسم این گروه را هم بگزاریم خانه دوستان .

امیدوارم در کشور ما مکان هایی بر این اساس تشکیل بشه تا کمک هایی که در وسع خود می توانیم برای دوستان خود انجام بدیم . با تشکر از دوستان ما که با این همه مشکلات

هنوز در برابر مشکلات ایستادگی کردند و ما باید سریعا به این گروه از دوستان بر اساس توانایی ها و اندازه خود کمک کنیم .

کیف ، کفش ، وسایل الکترونیکی و رایانه بدون استفاده ، ظروف بدون استفاده و سالم و پاکیزه ، درپاره ای مواقع مالی ، ثبت نام دانش آموزان نیازمند در مدارس ، و ...

هم دل و یک صدا و برای یک هدف و آن هم کمک به دوستان نیازمند خود در سراسر دنیا ( البته این هدف نهایی منه D: )

نظر بدید !!! :Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol::Gol: :help: :Hedye::Hedye::Hedye::Hedye::Hedye::Hedye::Hedye::Hedye::Hedye: :Sham::Sham::Sham::Sham::Sham::Sham::Sham::Sham:

اگر این سایت توانایی تشکیل همچین گروهی را دارد لطفا خبررسانی کند تا ما هم خبر رسانی کنیم یا اگر می شود صحبتی شود تا این طرح زود تر انجام بشه .

با سلام

فقیران و بینوایان قشری از اقشار مستضعف اجتماعی اند که به هر دلیلی ناتوان از دست یابی به وضعیت اقتصادی مناسب و مطلوب بوده و نیازمند یاری دیگر افراد جامعه هستد تا امرار معاش کنند. درکاربردهای فقهی فقیر به کسانی گفته می شوند که هزینه یک سال را بالفعل و بالقوه نداشته باشند.
بینوایان و فقیران هرچند دارای مراتب هستند ولی همه آنان استحقاق اموری چون احسان، اطعام، انفاق و زکات را دارا می باشند و بر کسانی که غنا و ثروتی دارند، به عنوان یک واجب عقلانی و شرعی است که به حال آنان رسیدگی کنند و حقوق ایشان را بپردازند. بنابراین درهر مال انسانی غنی و دارا، حقی برای فقیران وجود دارد و لازم است تا به حکم وظیفه و تکلیف آن را بپردازند.

لطفا روی من حساب کنید از طریق مالی فقط بفرمایید به چه حسابی باید پرداخت کنم با سپاس از این تابیک

خانه دوست کجاست؟