جمع بندی حکم نماز خواندن در مسجد دورتر، نسبت به مسجدی نزدیکتر به خانه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم نماز خواندن در مسجد دورتر، نسبت به مسجدی نزدیکتر به خانه

با سلام
مرجع تقلید: امام خامنه ای

من بنا به دلایلی خوشم نمیاد در مسجدی که به خونمون نزدیکتره نماز بخونم و میرم مسجدی که دورتره نماز میخونم.
ممکنه در صورت موجه نبودن دلیلم، نماز هام باطل باشه؟
یا اینکه هر دلیلی داشته باشم نمازهام صحیح هستن؟

ممنونم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

God.Servant;782168 نوشت:
با سلام
مرجع تقلید: امام خامنه ای

من بنا به دلایلی خوشم نمیاد در مسجدی که به خونمون نزدیکتره نماز بخونم و میرم مسجدی که دورتره نماز میخونم.
ممکنه در صورت موجه نبودن دلیلم، نماز هام باطل باشه؟
یا اینکه هر دلیلی داشته باشم نمازهام صحیح هستن؟

ممنونم

سلام علیکم

در این مورد در هر دو صورت نمازهایتان صحیح است .

البته نماز خواندن در مسجد محله از جهت استحباب اولویت دارد تا مسجد دیگر ،مگر اینکه به جهت مهم تری مثلا مسجد دیگر مسجد جامع باشد ،که در این صورت رفتن به مسجد دیگر اشکالی ندارد.

موضوع قفل شده است