حکم محرمیت فرزند برادرزاده به عمه اش

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم محرمیت فرزند برادرزاده به عمه اش

با سلام

آیا فرزند برادرزاده به عمه مادرش محرم میشود؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

با سلام

 

آیا فرزند برادرزاده به عمه مادرش محرم میشود؟

با سلام و احترام

بله محرم است.

رساله مراجع، احکام رضاع و محرمیت

موضوع قفل شده است