حکم شرکت در مراسم و مجالس صوفیه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم شرکت در مراسم و مجالس صوفیه

ایا شرکت در مراسمات ومجالس صوفیه از لحاظ شرعی اشکال دارد؟


بسمه تعالی :Sham::Sham:

شرکت در مجالس و محافل صوفیه جایز نیست. آیات عظام:بهجت ،سیستانی ،تبریزی،فاضل لنکرانی ،صافی گلپایگانی،گلپایگانی.

عموم فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند از آنها ومجالس ومحافلشان اجتناب کنید .(آیةالله ناصرمکارم شیرازی.)

موارد مختلف است .راه نجات ورستگاری پیروی از طریقه اهل بیت عصمت علیهم السلام که مراجع بزرگوار تقلید مبین آن هستند ،میباشد.(آیةالله سید علی خامنه ای.)

مسائل جدید از دید گاه علماء ومراجع ،ج 3،ص 102-103.

حضور در خانقاه وشرکت در مجالس صوفیه وپیروی از دستور قطب وامثال ان چگونه است؟
گلپایگانی،فاضل،بهجت،تبریزی،سیستانی : امور مذکوره ترویج باطل است وجایز نیست
خامنه ای:موارد مختلف است وراه نجاست ورستگاری پیروی ازطریقه اهل بیت عصمت علیم السلام که مراجع بزرگوار تقلید مبین ان هستند،میباشد
صافی:عموم فرقه صوفیه از فرق منحرفهستند وقطب وخانقاه وعناوین دیگری شبیه اینها هیچ یک در اسلام از حضرت رسول از حضرت رسول اکرم وائمه هدی سابقه ندارد.تمامی اینها بدعتهائی است که افراد جاه طلب وشیفته دنیا برای جلب مردم بوجود اورده اند، معاشرت با این گروه ورفتن به خانقاه ومجالس انان حرام است.
مکارم: عموم فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند،از انها ومجالس ومحالفشان اجتناب کنید.
استفتائات موجود در مرکز وکتاب ازدیدگاه مراجع (محمودی

موضوع قفل شده است