حکم شرعی گذاشتن تصاویر بدون صورت در فضای مجازی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم شرعی گذاشتن تصاویر بدون صورت در فضای مجازی
سلام اگه تو ارایشگاه بخوان از موهام عکس و فیلم بگیرن ولی صورتم معلوم نباشه حکمش چیه؟گناه کردم؟ اگه بخوان به اشتراک بذارن چی؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   اگه تو ارایشگاه بخوان از موهام عکس و فیلم بگیرن ولی صورتم معلوم نباشه حکمش چیه؟گناه کردم؟   اگه بخوان به اشتراک بذارن چی؟
با سلام و احترام اگر عکس مفسده نداشته باشد و محرک نباشد و زمینه ساز گناه نشود و صاحب عکس را نشناسند اشکال ندارد. استفتا از دفاتر آیات عظام در قم
اگر عکس مفسده نداشته باشد و محرک نباشد و زمینه ساز گناه نشود و صاحب عکس را نشناسند اشکال ندارد.
سلام اگه تو ارایشگاه بخوان از موهام عکس و فیلم بگیرن و صورتم معلوم باشه حکمش چیه؟ اگر صاحب عکس را نشناسند وصورت خانم هم مخفی نشده باشد انتشار آن اشکال دارد؟ اگه بخوان به اشتراک بذارن چی؟
سلام   اگه تو ارایشگاه بخوان از موهام عکس و فیلم بگیرن و صورتم معلوم باشه حکمش چیه؟   اگر صاحب عکس را نشناسند وصورت خانم هم مخفی نشده باشد انتشار آن اشکال دارد؟   اگه بخوان به اشتراک بذارن چی؟
با سلام و احترام همانطور که عرض شد اگر صاحب مو را نشناسند عکس و فیلم بدون نشان دادن چهره اشکال ندارد ولی نمایان بودن و انتشار و به اشتراک گذاشتن چهره و موی خانم مسلمان بدون پوشش جایز نیست. استفتا از دفاتر آیات عظام در قم
موضوع قفل شده است