حکم زیارت رفتن فرد بدهکار

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم زیارت رفتن فرد بدهکار

سلام علیکم
حکم زیارت رفتن فرد بدهکار چیست؟
امام خامنه ای وابت الله مکارم

برچسب: 

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم

 زیارت رفتن فردی که بدهکار است به خودی خود اشکال ندارد

لکن در صورتی که توانایی پرداخت بدهیش را داشته باشد وزمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد  لازم است که بدهیش را پرداخت کند