حکم دانلود کلاس های آنلاین

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم دانلود کلاس های آنلاین
سلام حکم دانلود فیلم های کلاس های آنلاین که دوستان شرکت کردن چیست؟ در صورتی که موسسهاعلام نکرده که دانلود آن مشکلی داره یا نه درضمن مقلد سیستانی هستم    
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   حکم دانلود فیلم های کلاس های آنلاین که دوستان شرکت کردن چیست؟   در صورتی که موسسهاعلام نکرده که دانلود آن مشکلی داره یا نه درضمن مقلد سیستانی هستم
با سلام و احترام دانلود اگر مخالف قانون نباشد اشکال ندارد، ولی اگر خلاف مقررات باشد اشکال دارد. سایت آیت الله سیستانی به آدرس: https://www.sistani.org/persian/qa/02624/
موضوع قفل شده است