جمع بندی حکم جهاد!

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم جهاد!

باسلام

آیا این درست است که حکم جهاد تنها از طرف معصومین صادر میشود و کسی حق ندارد بغیر از آن بزرگان حکم به جهاد دهد؟

بحث من درباره ی دادن حکم جهاد توسط  رهبر معظم انقلاب است.

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مسلم

جمع بندی

پرسش:

آیا این درست است که حکم جهاد تنها از طرف معصومین صادر میشود و کسی به غیر از آن بزرگان حق ندارد حکم به جهاد دهد؟ بحث من درباره ی دادن حکم جهاد توسط  رهبر معظم انقلاب است.

پاسخ:

جهاد بر دو قسم است، یکی جهاد دفاعی به معنای دفاع در برابر تهاجم دیگران، و دوم جهاد ابتدایی که از سوی مسلمانان با هدف گسترش اسلام آغاز می شود. البته جهاد ابتدائی قاعده مند است و مربوط به جایی است که حکومتی آزادی مسلمانان را در منطقه ای سلب کرده و مانع گسترش اسلام شده باشد. 

در اینکه ولی فقیه می تواند در برابر حمله دشمنان حکم جهاد دفاعی صادر کند اختلاف نظری وجود ندارد، اما در خصوص جهاد ابتدایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مقام معظم رهبری این است که ولی فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت اگر تشخیص داد جهاد ابتدایی ضرورت دارد اختیار اینکه فتوای جهاد ابتدایی بدهد نیز دارد.(1)

 

پی نوشت ها:

1. به نقل از تارنمای دفتر مقام معظم رهبی به آدرس: https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=88#1048

 

موضوع قفل شده است