حکم تیله بازی بدون شرط بندی و برد و باخت و فقط برای سرگرمی

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم تیله بازی بدون شرط بندی و برد و باخت و فقط برای سرگرمی
سلام آیا اگر تیله بازی بدون شرط بندی و برد و باخت باشد و فقط برای سرگرمی باشد حرام است ؟ مرجع تقلید مقام معظم رهبری
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   آیا اگر تیله بازی بدون شرط بندی و برد و باخت باشد و فقط برای سرگرمی باشد حرام است ؟ مرجع تقلید مقام معظم رهبری
با سلام و احترام تیله بازی بدون برد و باخت اشکال ندارد. استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم
موضوع قفل شده است