حکم بازاریابی برنامه 7030

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم بازاریابی برنامه 7030

سلام

آیا کسب درآمد و بازاریابی از برنامه 7030 اشکال داره؟ 

برچسب: 
پاسخ کارشناس

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم:

اگر فعالیت اینگونه باشد که بخاطر معرفی کردن فرد دیگری به سامانه بخشی از سود فعالیت نفردوم به او داده شود و از سود  افرادی که توسط نفر دوم و سوم و....معرفی می شوند چیزی به افراد بالاتر داده نشود اشکال ندارد

 یعنی اگر فقط به یک واسطه و در یک سطح بخاطر معرفی کردن مشتری سودی به این فرد داده شود اشکال ندارد.

اگر فعالیت جز این است بیان کنید تا حکم توضیح داده شود .