جمع بندی حکم اصلاح موهای بدن

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم اصلاح موهای بدن

زدن چه مقدار از موی بدن برای مردان:help: درست است؟
و این کار با ژلت امکان دارد؟

با نام الله


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"][="3"]

یاسر118;472888 نوشت:
زدن چه مقدار از موی بدن برای مردان درست است؟
و این کار با ژلت امکان دارد؟

با تشکر از سؤال شما

زدن موهای بدن غیر از ریش برای مردان مانعی ندارد .

همیشه سلامت و موفق باشید[/][/][/]

موضوع قفل شده است